Novosti

Radionica za JLP(R)S i njihove proračunske korisnike

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

Radionica za JLP(R)S i njihove proračunske korisnike IZVRŠENJE PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2016. GODINE

Osijek,  10. lipnja  2016. (petak)
Udruga RFD Osijek,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

Program:

1.  PLAN PRORAČUNA JLP(R)S ZA 2016. godinu  
–    Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2016. – 2018. postoji li razlika u odnosu na dosadašnju praksu?
–    Što donosi obveza planiranja svih prihoda i rashoda proračunskih korisnika u proračunu JLP(R)S u 2016. godini?

2.  DOSTAVA PODATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZVAN SUSTAVA RIZNICE ZA POTREBE IZVRŠENJA PRORAČUNA  
–    Obveznici dostave podataka
–    Uputa o načinu iskazivanja i dostave podataka o izvršenju financijskih planova za potrebe izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2016. godinu
–    Rokovi dostave podataka

3.  RASPODJELA REZULTATA  I UTJECAJ PRENESENIH VIŠKOVA I MANJKOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA PRORAČUN JLP(R)S U 2016. GODINI
–    Odluka o raspodjeli rezultata – ograničenja sukladno Zakonu o proračunu
–    primjeri evidentiranja Odluka o raspodjeli rezultata
–    utjecaj prenesenih viškova i manjkova na proračun i financijske planove u 2016. godini
–    Kada treba raditi izmjene i dopune proračuna JLP(R)S u slučaju izmjene i dopune  financijskog plana proračunskog korisnika?
–    Kako viškovima iz proračuna pokriti manjkove proračunskih korisnik

4.  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA JLP(R)S ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2016. GODINE
–    Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju za 2016. godinu
–    Opći dio – kako u izvještaju o izvršenju prikazati korištenje rezultata prenesenog iz prethodne godine JLP(R)S i proračunskih korisnika

Predavači:  mr. sc. Andreja MIlić i mr. sc. Jasna Nikić – savjetnice urednice u HZRFD
Literatura: Prezentacija predavača
Naknada: 600,00 kn prvi  sudionik, svaki sljedeći 500,00 kn (uključuje: literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Preuzmite prijavnicu

Odgovori