Novosti

KORIŠTENJE OSOBNIH AUTOMOBILA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ U PRIVATNE I SLUŽBENE SVRHE

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira  radionicu

KORIŠTENJE OSOBNIH AUTOMOBILA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ U PRIVATNE I SLUŽBENE SVRHE

Osijek, 16. lipnja  2016.(četvrtak)
Udruga RFD Osijek,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

Program:

1.  Plaća i drugi dohodak u naravi po osnovi korištenja osobnih automobila
–    utvrđivanje vrijednosti primitka u naravi za automobile u vlasništvu poslodavca ili nabavljenih putem financijskog najma
–    utvrđivanje primitka u naravi za automobile koje se koriste na temelju poslovnog najma
–    utvrđivanje primitka u naravi prema stvarnom opsegu korištenja u privatne svrhe
–    obveza obračuna doprinosa za obvezna osiguranja, poreza na dohodak i prireza
–    rokovi plaćanja doprinosa i poreza na dohodak
–    primici u naravi nerezidenata
–    iskazivanje plaće i drugog dohotka u naravi u obrascu JOPPD
–    primjeri obračuna plaće i drugog dohotka u naravi
–    primjeri odluka o korištenju osobnih automobila u privatne svrhe

2.  Korištenje osobnih automobila za službena putovanja i loko prijevoz
–    sadržaj i obveza izdavanja putnog naloga
–    nadoknađivanje izdataka – korištenje službenog i privatnog automobila
–    nadoknađivanje ostalih izdataka – cestarine, tunelarine, parkiranje…
–    primjeri obračuna službenog putovanja i loko vožnje
–    iskazivanje troškova službenog putovanja u JOPPD obrascu

3.  Priznavanje troškova osobnih automobila i plovila
–    amortizacija osobnih automobila i plovila
–    uvećanje porezne osnovice za troškove nastale u vezi s vlastitim ili unajmljenim automobilima i plovilima
–    uvjeti za priznavanje troškova osobnih automobila u cijelosti
–    računovodstveni i porezni tretman izuzimanja
–    porezne evidencije o izuzimanjima

4.  Porez na dodanu vrijednost
–    definicija osobnih automobila za čiju nabavu nije dopušten odbitak pretporeza
–    automobili za koje je dopušten odbitak pretporeza
–    ograničenje odbitka pretporeza za nabave povezane s korištenjem osobnih automobila
–    obračun PDV-a kod prodaje osobnih automobila
–    stjecanje novih i rabljenih osobnih automobila iz druge države članice
–    evidencija u Knjizi U-RA i Knjizi I-RA

Predavači:   savjetnici  urednici u Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
Literatura: Prezentacija predavača
Naknada: 600,00 kn prvi  sudionik, svaki sljedeći 500,00 kn (uključuje: literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Preuzmite prijavnicu

Odgovori