Novosti

Seminar IZMJENE RAČUNSKOG PLANA I PRAVILNIKA

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
organizira seminar

IZMJENE RAČUNSKOG PLANA I PRAVILNIKA (PRIJENOSI EU FONDOVA I SLIČNO) PLANIRANJE 2017. – 2019., FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA III. KVARTAL I DRUGE AKTUALNOSTI U SUSTAVU PRORAČUNA

Osijek, 30.09.2016.
Hotel Osijek, Šamačka 4
Početak u 9:30

Program seminara:

1. PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017.– 2019. GODINE
– Napomene uz planiranje državnog proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna
– Priprema proračuna i projekcija JLP(R)S
– Novine kod uključivanja namjenskih i vlastitih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun JLP(R)S
– Priprema financijskih planova proračunskih korisnika JLP(R)S

2. KAKO U SUSTAVU PLANIRANJA PRAVILNO KORISTITI OBVEZNE PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE
– Izvori financiranja
– Ekonomska klasifikacija
– Programska klasifikacija
– Organizacijska klasifikacija

3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2016. GODINE
– Popunjavanje obrazaca – PR-RAS, OBVEZE i Bilješke
– Način i rokovi predaje financijskih izvještaja
– Okružnica Ministarstva financija

4. AKTUALNA PITANJA ISPLATE PLAĆA I NAKNADA TE ISKAZIVANJA PODATAKA U JOPPD OBRASCU
– korištenje oslobođenja od obveze doprinosa na plaću
– razlozi koji produžuju trajanje olakšice
– primici za koje se koristi /ne koristi oslobođenje
– ispravak JOPPD obrasca i naknadno korištenje olakšice koja nije bila iskazana
– kako određeni radnici utječu na kvotu obveznog zapošljavanja invalida (javni radovi, zaposleni na određeno, s nepunim radnim vremenom i dr.)
– ispravak JOPPD obrasca vrste izvješća 4 na kojem je iskazana naknada zbog neispunjenja kvote
– regres za 2016. radnicima koji više nisu u radnom odnosu
– primici osoba na stručnom osposobljavanju – neoporezivi i oporezivi
– visina dnevnice u slučaju kad je osigurana prehrana
– ispravak naknade za bolovanje u obrascu JOPPD – primjeri
– koje je primitke dozvoljeno isplatiti u gotovu novcu
– naknada članovima izbornih povjerenstava

Predavači: Mladenka Karačić, Ministarstvo financija (u Zagrebu), dr. sc. Marija Zuber, mr. sc. Andreja Milić i mr. sc. Jasna Nikić – savjetnice urednice Hrvatske zajednice računovođa i  financijskih djelatnika

Literatura: zbirka prezentacija predavača

Naknada: 600,00 kn prvi sudionik, 500,00 kn svaki sljedeći iz istog društva (poduzeća, obrta, ustanove i slično)
(uključuje literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak)

Uplate: HZ RIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288

Informacije: 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Preuzmite prijavnicu

Odgovori