IZRADA FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2017. GODINU, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, PLAĆE I NAKNADE I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Posted on Oct 6, 2016

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK u suradnji s HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira seminar za neprofitne organizacije:

IZRADA FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2017. GODINU, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, PLAĆE I NAKNADE I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Osijek, 14. listopada 2016.
Udruga RFD Osijek,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

PROGRAM:

1. IZRADA FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2017. GODINU
– obveznici izrade financijskih planova
– obvezni sadržaj financijskog plana
– kako izraditi plan prihoda i rashoda
– kako uključiti planirani rezultat poslovanja u financijski plan
– što sadrži obrazloženje financijskog plana

2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU
– kada se moraju raditi izmjene i dopune financijskog plana
– tko usvaja izmjene i dopune financijskog plana
– preraspodjela sredstava
– uvjeti izvršavanja financijskog plana

3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2016. GODINE
– okružnica Ministarstva financija za predaju financijskih izvještaja
– popunjavanje obrazaca – PR-RAS-NPF
– način i rokovi predaje obrasca
– upute za popunjavanje obrasca

4. AKTUALNOSTI U PDV-u – SPECIFIČNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
– neprofitne organizacije kao porezni obveznici
– obveza obračuna PDV-a kod stjecanja dobara iz druge države članice
– obračun PDV-a na ino usluge
– obveza plaćanja PDV-a na autorske ugovore i ugovore o djelu nerezidenata
– prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavka 2. Zakona
– tuzemni prijenos porezne obveze (čl. 75. st. 3. Zakona)

5. REVIZIJA I REVIZIJSKI UVID U FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016. GODINU
– obveza uvida i revizije financijskih izvještaja
– obveza odabira revizora do 30. rujna 2016.
– rokovi za obavljanje revizije
– rok objave revizorskog izvješća na mrežnim stranicama
– izvješće revizora

6. OPZ-STAT-1
– obveznici predaje
– rokovi predaje
– način predaje
– predmet iskazivanja

7. PLAĆE, NAKNADE PLAĆA I ISPLATE DRUGOG DOHOTKA U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA – AKTUALNE TEME
– korištenje oslobođenja od obveze doprinosa na plaću
– naknada za neiskorišteni godišnji odmor
– pravo radnika, porezno određenje, iskazivanje
– ispravak pogrešno isplaćene naknade za bolovanje – ispravak obračuna i JOPPD obrasca
– koje je neoporezive primitke radnika dozvoljeno isplatiti na zaštićeni račun
– visina dnevnica u slučaju kada je osigurana prehrana – tuzemne, inozemne
– stipendije za školovanje, sportske stipendije, nakade sportašima amaterima, nagrade za sportska ostvarenja
– drugi dohodak i oslobođenje od obveze doprinosa
– isplata drugog dohotka nerezidentima
– autorske naknade i naknade za isporučena umjetnička djela

Predavači: dr. sc. Marija Zuber, Domagoj Bakran, mr. sc. Andreja Milić i mr. sc. Jasna Nikić – savjetnici – urednici u Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
Literatura: Zbirka prezentacija predavača
Naknada: 600,00 kn prvi sudionik, 500,00 kn svaki sljedeći iz iste neprofitne organizacije (uključuje: literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna zbog ograničenog broja mjesta.

Preuzmite prijavnicu