FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU PROJEKATA – ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Posted on Oct 25, 2016

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu 

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU PROJEKATA – ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Osijek, 18. studenoga 2016.
Udruga RFD Osijek, Šetalište k.F.Šepera 13/II
početak 9,30 sati

Program:
1.      Porezni aspekti na EU projekte u RH

–        Korisnici projekta u sustavu i izvan sustava PDV-a
–        Kada je PDV prihvatljiv trošak
–        Obveze PDV-a:
o      temeljem tuzemnog prijenosa porezne obveze
o      kada isporuku na području Hrvatske obavlja ino dobavljač
–        Obveza obračuna PDV-a kod korištenja usluga stranih poreznih obveznika
–        Porezni aspekt isplata naknada troškova službenog puta
–        Oporezivanje isplata honorara iz sredstava EU programa

2.   Računovodstvo EU projekata
–     Novi izvori i podizvori financiranja za planiranje i izvršavanje EU projekata
–     Planiranje i izvršavanje, ograničenje izvršavanja
–     Računovodstveni aspekt ”predfinanciranja”
–     Prijenos sredstava partnerima u projektu
–    Tečajne razlike u projektu – način izračuna i evidentiranja
–    NOVO  – izmjena računskog plana proračuna za evidentiranje projekata EU
–    Evidentiranje prihoda i rashoda EU projekata prema računskom planu proračuna
–    Praćenje prihoda i rashoda prema proračunskim klasifikacijama
–    Evidentiranje prihoda i rashoda EU projekata u neprofitnom računovodstvu

3.  Financijsko upravljanje Eu projekta
–    Financijska pravila za Eu projekte u Hrvatskoj
–    Hodogram pripreme za provedbu Eu projekata
–    Kako koristiti komunikacijske alate u projektnom timu

4.  Uloga financija i računovodstva u Eu projektu
–    Indikatori uspjeha financija i računovodstva u EU projektu
–    Dokumentiranje revizijskog traga
–    Kontrola prihvatljivih troškova
–    Postupak nabave
–    Imovina, evidentiranje, označavanje i ispravak vrijednosti
–    Evidencija vremenika, obračun plaće i naknada
–    Bankovno poslovanje
–    Upravljanje troškovima projekta
–    Novčani tijek projektnih sredstava
–    Uloga i važnost financijskog izvještavanja, rokovi i vrste financijskih izvještaja
–    Revizija EU projektnih troškova
–    Evaluacija EU projekta

Predavači:  mr.sc.Miljenka Cutvarić, mr.sc.Jasna Nikić – savjetnice HZRFD,
Enver Raković, Enconing A&E,

Naknada: 1.000,00 kn, za drugog i ostale sudinike iste pravne osobe 900,00 kuna (uključuje PDV, literaturu, radni pribor i okrjepa tijekom pauze)

Literatura: Prezentacije predavača

Uplata: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987

Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail: udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta, prijaviti se možete na e-mail ili faxom.

Preuzmite prijavnicu