Financiranje lokalnih i regionalnih jedinica vlasti na primjeru županije i poduzeća u vlasništvu lokalnih jedinica vlasti

Posted on Nov 2, 2016

“EFOS – Predavanje u suradnji s Udrugom računovođa i financijskih djelatnika i Udrugom Financijski impuls” :

Financiranje lokalnih i regionalnih jedinica vlasti na primjeru županije i poduzeća u vlasništvu lokalnih jedinica vlasti

Predavanje će se organizirati u suradnji s Udrugom računovođa i financijskih djelatnika i studentskom udrugom Financijski impuls te predstavlja oblik suradnje između Ekonomskog fakulteta u Osijeku kroz Katedru za financije i računovodstvo, Udrugu računovođa i financijskih djelatnika te studentsku udrugu Financijski impuls, a održat će se u okviru kolegija LOKALNE FINANCIJE.
Predavanje će se održati u prostorijama Udruge Računovođa i financijskih djelatnika,
adresa: Šetalište kardinala Franje Šepera 13 (2.kat)
prema sljedećem rasporedu:

07.11.2016. Ponedjeljak

1.) 17:00-17:40   – Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za javne finacije (Snježana Raguž)

tema: Javne financije županija – (ne)dostatnost postojećih izvora financiranja?

  • fiskalni kapacitet lokalne i područne (regionalne) samouprave kao preduvjet financiranja javnih potreba
  • priprema prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije, te financiranja prihvaćenih programa
  • pripreme nacrta proračuna Županije i pratećih financijskih dokumenata
  • poslovi razreza i naplate županijskih poreza i drugih zakonom propisanih prihoda.

2.) 17:45-18:25 – Vodovod-Osijek d.o.o., Sektor računovodstva i financija (Gordana Paulić)

tema: Financiranje ulaganja u komunalnu infrastrukturu vodoopskrbe i
>odvodnje putem poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne samouprave

  • organizacija i način funkcioniranja poduzeća za pružanje vodnih usluga
  • izvor financiranja rada poduzeća – kalkulacija cijene vodnih usluga i njeni elementi
  • izgradnja moderne infrastrukture i rekonstrukcija postojećih objekata
  • izvori  financiranja ulaganja u komunalnu infrastrukturu