EFOS – Predavanje u suradnji s Udrugom računovođa i financijskih djelatnika i Udrugom Financijski impuls

Posted on Nov 15, 2016

Radionice u suradnji s Udrugom računovođa i financijskih djelatnika predstavljaju novi oblik projektne suradnje između Ekonomskog fakulteta u Osijeku kroz Katedru za financije i računovodstvo, Udrugu računovođa i financijskih djelatnika te studentsku udrugu Financijski impuls. Shodno tomu, drugo po redu predavanje, pod nazivom „Financiranje lokalnih i regionalnih jedinica vlasti na primjeru županije i poduzeća u vlasništvu lokalnih jedinica vlasti“, održana je u  okviru kolegija Lokalne financije 7. studenog 2016.godine pod vodstvom doc.dr.sc.Karačića. Temeljni cilj bio je približiti studentima 3. godine preddiolomskog studija, način financiranja jedinica lokalne i regionalne samouprave te dioničkog društva koje je u većinskom vlasništvu lokalne samouprave.

Program predavanja:

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za javne finacije (Snježana Raguž)

tema: Javne financije županija – (ne)dostatnost postojećih izvora financiranja?

 

  • fiskalni kapacitet lokalne i područne (regionalne) samouprave kao preduvjet financiranja javnih potreba,
  • priprema prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije, te financiranja prihvaćenih programa,
  • pripreme nacrta proračuna Županije i pratećih financijskih dokumenata,
  • poslovi razreza i naplate županijskih poreza i drugih zakonom propisanih prihoda.

 

Vodovod-Osijek d.o.o., Sektor računovodstva i financija (Gordana Paulić)

tema: Financiranje ulaganja u komunalnu infrastrukturu vodoopskrbe i odvodnje putem poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne samouprave

  • organizacija i način funkcioniranja poduzeća za pružanje vodnih usluga,
  • izvor financiranja rada poduzeća – kalkulacija cijene vodnih usluga i njeni elementi,
  • izgradnja moderne infrastrukture i rekonstrukcija postojećih objekata,
  • izvori  financiranja ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

 

Ovakvim oblikom suradnje nastoji se studente poticati na proaktivnost, širenje znanja te jačanje samosvijesti o važnosti zbivanja iz neposredne okoline, isto tako upoznati i povezati sa aktivnostima URFD.

Pogledajte fotografije sa radionice: