Novosti

Seminar za neprofitne organizacije

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira  seminar za neprofitne organizacije
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2016.GODINU, PLAĆE, DRUGI DOHODAK I NEOPOREZVI PRIMICI, POREZ NA DOBIT I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Osijek,  15. veljače  2017.(srijeda)
Udruga RFD Osijek,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

PROGRAM:

1.  FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I UTVRĐIVANJE REZULTATA  U SUSTAVU DVOJNOG KNJIGOVODSTVA ZA 2016. g.
–    Okružnica Ministarstva financija za predaju financijskih izvještaja
–    Obrasci financijskih izvještaja – Bilanca, Obrazac PR-RAS-NPF i Bilješke
–    Utvrđivanje rezultata poslovanja  za 2016. godinu
–    Raspored viška prihoda i pokriće manjka prihoda – primjeri odluka
–    Dostava financijskih izvještaja za javnu objavu

2.  FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I UTVRĐIVANJE REZULTATA  U SUSTAVU JEDNOSTAVNOG NJIGOVODSTVA ZA 2016. g.
–    Odluka zakonskog predstavnika o vođenju jednostavnog knjigovodstva
–    Popunjavanje Obrasca: G-PR-IZ-NPF
–    Utvrđivanje rezultata za 2016. godinu

3.  OSTALE AKTUALNOSTI KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
–    Izjava o neaktivnosti
–    Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava na Obrascu PROR-POT
–    Financijsko izvještavanje kod statusnih promjena
–    Provođenje samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2016. godinu – popunjavanje Upitnika

4.  PLAĆE, DRUGI DOHODAK I NEOPOREZIVI PRIMICI
–    Minimalna plaća za 2017.
–    Osnovice za obračun doprinosa za 2017.
–    Osobni odbitak, uzdržavani članovi u 2017. i od 2018., uvećanje za invalidnost
–    Stope poreza na dohodak
–    Drugi dohodak – obračun doprinosa i poreza uz primjenu novih stopa
–    Drugi dohodak koji se smatra konačnim
–    Drugi dohodak novinara, umjetnika i sportaša koji su osigurani kao slobodna zanimanja
–    Oslobođenja od obveze doprinosa (sportski suci i delegati, stipendije i dr.)
–    Novo: neoporezive potpore članovima neprofitnih organizacija
–    Neoporezivi primici zaposlenika propisani Pravilnikom o porezu na dohodak
–    Dnevnica u zemlji i inozemstvu i osigurana prehrana; što se smatra osiguranom prehranom
–    Novo: dnevnica za rad na terenu
–    Naknada troškova prijevoza – ograničenja
–    Neoporeziva godišnja nagrada – ograničenja
–    Neoporezivi iznosi drugog dohotka; način isplate

5.  NOVINE U ISKAZIVANJU PODATAKA U OBRASCU JOPPD
–    Doprinosi za osobe na stručnom osposobljavanju
–    Drugi dohodak u obrascu JOPPD – kombinacije šifri pod 6.1. i 6.2.
–    Drugi dohodak primljen iz inozemstva – rokovi dostavljanja JOPPD obrasca
–    Koji se neoporezivi primici od 1.1.2017. ne iskazuju u JOPPD obrascu
–    Izmijene u iskazivanju neoporezivih primitaka  – sadržaj šifre 17 i 18
–    Nove šifre neoporezivih primitaka

6.  OBRAČUN POREZA NA DOBIT
–    Zakonodavni okvir sastavljanja prijave poreza na dobit za 2016.
–    Porezna osnovica za utvrđivanje poreza na dobit
–    Stavke uvećanja porezne osnovice
–    Stavke umanjenja porezne osnovice
–    Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji
–    Rokovi plaćanja obveze poreza na dobit
–    Predujmovi poreza na dobit u 2017.
–    Prilozi uz godišnju prijavu
–    Računovodstveno evidentiranje predujmova, obveze za porez na dobit te rezultata prije i poslije oporezivanja
–    Novosti u sustavu poreza na dobit od 1. 1. 2017.

7.  OPZ-STAT-1
–    Obveznici predaje
–    Obveznici pdv-a koji su 1.1.2017. Izašli iz sustava
–    Obveznici pdv-a koji su 1.1.2017. Ušli u sustav
–    Rok predaje u veljači 2017.
–    Način predaje
–    Predmet iskazivanja

Predavači:   Domagoj Bakran, mr. sc. Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić i dr. sc. Marija Zuber – savjetnici – urednici časopisa RIF i RIZNICA
Naknada: 600,00 kn prvi  sudionik, svaki sljedeći 500,00 kn iz istog društva(poduzeća, obrta, ustanove i slično) (uključuje: literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Preuzmite prijavnicu

Odgovori