Novosti

ISPLATA I ISKAZIVANJE NEOPOREZIVIH PRIMITAKA NAOBRASCU JOPPD

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira  radionicu

ISPLATA I ISKAZIVANJE NEOPOREZIVIH PRIMITAKA NAOBRASCU JOPPD U 2017. GODINI I NOVOSTI PRI PROVOĐENJU OVRHE NA PLAĆI

Osijek, 07. veljače  2017.(utorak)
Udruga RFD Osijek,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

Program:

1. Troškovi službenog putovanja

–    Pravo na naknadu troškova službenih putovanja u izvorima radnog prava (kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu, ugovoru o radu)

–    Sadržaj putnog naloga nakon 1. siječnja 2017.

–    Što se smatra službenim putovanjem prema poreznim propisima

–    Uvjeti za neoporezivu isplatu dnevnice u zemlji i inozemstvu

–    umanjenje dnevnice ako je tijekom službenog putovanja osigurana prehrana – novine vezane uz službeno putovanje u inozemstvu

–    kada se smatra da je osigurana prehrana tijekom službenog putovanja

–    primjeri utvrđivanja dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu

–    per diem – naknada troškova službenog putovanja koja se financira iz sredstava EU

–    primici za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova EU

–    Izdaci za smještaj – vjerodostojna dokumentacija, neoporeziv iznos i obuhvat izdataka za smještaj

–    Kome se izdaci za dnevni odmor mogu neoporezivo isplatiti

–    Obračun korištenja privatnog automobila u službene svrhe – za službeno putovanje i za loko vožnju

–    Troškovi službenih putovanja u neprofitnim organizacijama

–    Doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu – proširen krug država za koje se od 1. siječnja 2017. godine doprinos ne obračunava

–    Novine u iskazivanju troškova službenog putovanja u obrascu JOPPD

2. Dnevnica za rad na terenu

–    Uvjeti za neoporezivu isplatu dnevnice za rad na terenu u zemlji i inozemstvu

–    Novi iznosi neoporezive dnevnice za rad na terenu u inozemstvu

3. Novine propisane za ostale neoporezive primitke radnika

–    Utvrđivanje neoporezivih iznosa naknada primjenom propisanog koeficijenta na osnovicu osnovnog osobnog odbitka

–    Novi neoporeziv iznos naknade za odvojeni život od obitelji

–    Otpremnina zbog otkaza ugovora o radu – u kojim se slučajevima može primijeniti novi neoporeziv iznos otpremnine

–    Izmijenjeni  uvjeti za isplatu neoporezive godišnje nagrade radniku koji radi istovremeno kad dva ili više poslodavaca i/ili je tijekom poreznog razdoblja imao zasnovan radni odnos kod dva ili više poslodavaca, ali ne istodobno

–    Neoporezivi iznosi potpora i jubilarnih nagrada

–  Troškovi obrazovanja i izobrazbe

4. Neoporezive stipendije

–    Iznosi neoporezivih stipendija nakon 1. siječnja 2017.

–    Uvjeti za neoporezivu isplatu stipendija – obveze primatelja stipendije

–    Kumuliranje neoporezivog iznosa stipendije – isplata stipendije za više mjeseci

–    Uvjeti za neoporezivu isplatu stipendija na poslijediplomskom studiju

–    Neoporezivi primici poslijediplomanata, poslijedoktoranada, istraživača i znanstvenika

–    Uvjeti za neoporezivu isplatu potpore za školovanje djetetu do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja

5. Ostali neoporezivi primici fizičkih osoba

–    Novi iznos neoporezive naknade:

–   za rad učenika i studenata na redovnom školovanju putem ovlaštenih posrednika

–  za vrijeme praktičnog rada i naukovanja

–    Donacije za zdravstvene potrebe

6.  Za koje se neoporezive primitke nakon 1.  siječnja 2017. godine ne podnosi obrazac JOPPD?

 

7. Novosti pri provođenju ovrhe

–          Ovrha po vjerodostojnoj ispravi

–          Ovrha na novčanim sredstvima

–          Zadužnice i bjanko zadužnice

–          Ovrha na plaći po ovršnom zakonu i općem poreznom zakonu

–          Izuzimanja od ovrhe, ograničenja ovrhe, zapljena po pristanku dužnika

–          Kako zaštititi radnika ili osobu koja prima drugi dohodak prema posebnim propisima

–          Odgovornost poslodavca

 

Predavači:   savjetnici  urednici u Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
Literatura: Prezentacija predavača
Naknada: 600,00 kn prvi  sudionik, svaki sljedeći 500,00 kn (iz istog poslovnog subjekta)(uključuje: literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Preuzmite prijavnicu

Odgovori