Novosti

PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira

radionicu 

PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA S NAGLASKOM NA PRIKAZ I PROVEDBU SMJERNICA

Osijek, 07. lipnja   2017.
Udruga RFD Osijek
Osijek, Šetalište k.F.Šepera 13/II
Početak u 9,30 sati

 

Program:

1.    Zakonodavni okvir
1.1.    Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
1.2.    Podzakonski propisi (pravilnici) doneseni na temelju Zakona

2.    Prikaz smjernica za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
2.1.    Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
2.2.    Smjernice za provođenje zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za revizorska društva, samostalne revizore, fizičke i pravne osobe koje pružaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja
2.3.    Smjernice za provođenje zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za odvjetnike i javne bilježnike

3.    Provjera usklađenosti internog akta s postojećim zakonodavnim okvirom i smjernicama

4.    Lista indikatora i procjena rizika
4.1.    Izrada i dopuna liste indikatora
4.2.    Pojam, vrste i procjena rizika
4.3.    Mjere praćenja poslovnog odnosa
4.4.    Obveza obavješćivanja Ureda za SPNFT
4.5.    Strane politički izložene osobe

5.   Provođenje mjera i radnji s ciljem sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
5.1.    Dubinska analiza stranke i utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke
5.2.    Odbijanje poslovnog odnosa i obavljanja transakcije
5.3.    Vođenje i čuvanje evidencija
5.4.    Interna revizija

6.    Međunarodne institucije, standardi i dokumenti
6.1.    Ujedinjeni narodi, EU, FATF, Moneyval, Codexter, Egmont Grupa, Molin

7.    Pitanja i odgovori

Polaznici radionice dobivaju:
–    prezentacije predavača s praktičnim primjerima. Praktični primjeri prilagođeni su računovođama, odvjetnicima i javnim bilježnicima, mjenjačima i posrednicima u prometu nekretnina,
–    primjer internog akta radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma (za računovođe, porezne savjetnike i revizore, za odvjetnike i javne bilježnike i za ostale obveznike),
–    ogledni primjerak programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe,
–    potvrdu koja se izdaje kao dokaz o prisustvovanju stručnom osposobljavanju i izobrazbi za 2017. godinu, u skladu s čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.

Ovdje možete preuzeti prijavnicu

Odgovori