Novosti

NOVINE U EVIDENCIJAMA O RADNICIMA I RADNOM VREMENU

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira radionicu

NOVINE U EVIDENCIJAMA O RADNICIMA I RADNOM VREMENU I AKTUALNA PITANJA RASPOREDA RADNOG VREMENA I PLAĆANJA RADA

Osijek,  04. rujna 2017.
Udruga RFD OSIJEK,Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak 9,30 sati

Program:

I. Novine u evidencijama o radnicima i radnom vremenu od 1. rujna 2017.
– sedam podataka o radnicima za koje više nije obvezna evidencija
– podaci o ostalim radno angažiranim osobama
– evidencija radnog vremena i podaci o dnevnom/tjednom odmoru
– izmijenjena ažurnost upisivanja podataka
– novo: obveze inozemnih poslodavaca
– samostalnost u raspoređivanju radnog vremena i evidencija
– rokovi čuvanja evidencija
– ovlaštenja inspekcije rada
– evidencije o radnom vremenu prema posebnim propisima (nastavno osoblje, mobilni radnici, ribari i dr.)

II. Radno vrijeme, raspored, preraspodjela, prekovremeni rad
– jednaki i nejednaki raspored radnog vremena; ograničenja
– nepuno radno vrijeme i raspored
– nejednaki raspored i preraspodjela – sličnosti i razlike
– rad na određeno i preraspodjela
– prekovremeni rad – kada je dozvoljen, ograničenja
– noćni radnik i noćni rad; ograničenja
– radno vrijeme maloljetnika
– samostalnost u raspoređivanju radnog vremena

III. Dnevna stanka, dnevni i tjedni odmor radnika
– koji radnici imaju/nemaju pravo na dnevnu stanku
– dnevni odmor – trajanje, korištenje, iznimke
– tjedni odmor – trajanje, ograničenja, iznimke

IV. Plaća, naknada plaće i veza s rasporedom radnog vremena
– tjedni i mjesečni fond sati
– osnovna plaća i dodaci na plaću
– mjesečna plaća radnika koji radi u nejednakom rasporedu ili preraspodjeli
– plaća u naravi u nejednakom rasporedu/preraspodjeli
– utjecaj dodataka na visinu naknade plaće

Predavači:    Tajana Zlabnik, dipl.iur.,  dr. sc. Marija Zuber, urednica-savjetnica HZRIF.
Literatura: Prezentacija predavača
Naknada: 600,00 kn za prvog  sudionika, svaki sljedeći iz istog društva  (poduzeća, obrta, ustanove i sl.) 500,00 kn (naknada uključuje  literaturu, PDV i osvježavajući napitak).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987.
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Ovdje preuzmite prijavnicu

Odgovori