Novosti

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU PROJEKATA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU PROJEKATA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Osijek, 15. rujna 2017.
Udruga RFD Osijek, Šetalište k.F.Šepera 13/II
početak 9,30 sati

Program:

1. Porezni aspekti na EU projekte u RH
– Korisnici projekta u sustavu i izvan sustava PDV-a
– Kada je PDV prihvatljiv trošak
– Obveze PDV-a:
o temeljem tuzemnog prijenosa porezne obveze
o kada isporuku na području Hrvatske obavlja ino dobavljač
– Obveza obračuna PDV-a kod korištenja usluga stranih poreznih obveznika
– Porezni aspekt isplata naknada troškova službenog puta
– Oporezivanje isplata honorara iz sredstava EU programa

2. Knjigovodstveno evidentiranje EU projekata
– Računovodstveni aspekt ”predfinanciranja”
– Dva pravila za priznavanje prihoda za EU izvore
– Od 1.1.2017. primjena izmijenjenog računskog plana proračuna za evidentiranje projekata EU
– Nova podskupina 638 – pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
– Nova podskupina 639 – prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
– Praćenje prihoda i rashoda prema proračunskim klasifikacijama
– Evidentiranje prihoda i rashoda EU projekata u neprofitnom računovodstvu
– Prijenos sredstava EU partnerima u projektu
– Tečajne razlike u projektu – način izračuna i evidentiranja

3. Financijsko upravljanje Eu projekta
– Financijska pravila za Eu projekte u Hrvatskoj
– Hodogram pripreme za provedbu Eu projekata
– Kako koristiti komunikacijske alate u projektnom timu

4. Uloga financija i računovodstva u Eu projektu
– Indikatori uspjeha financija i računovodstva u EU projektu
– Dokumentiranje revizijskog traga
– Kontrola prihvatljivih troškova
– Postupak nabave
– Imovina, evidentiranje, označavanje i ispravak vrijednosti
– Evidencija vremenika, obračun plaće i naknada
– Bankovno poslovanje
– Upravljanje troškovima projekta
– Novčani tijek projektnih sredstava
– Uloga i važnost financijskog izvještavanja, rokovi i vrste financijskih izvještaja
– Revizija EU projektnih troškova
– Evaluacija EU projekta
Predavači:  mr.sc.Miljenka Cutvarić, mr.sc.Jasna Nikić – savjetnice u časopisu RIF, Enver Raković, Enconing A&E,

Naknada: 1.000,00 kn, za drugog i ostale sudinike iste pravne osobe 900,00 kuna (uključuje PDV, literaturu, radni pribor i okrjepa tijekom pauze)

Literatura: Prezentacije predavača

Uplata: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987

Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta, prijaviti se možete na e-mail ili faxom.

Ovdje preuzmite prijavnicu

Odgovori