PRIMJENA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

Posted on Dec 5, 2017

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

PRIMJENA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

Osijek, 13. prosinca 2017.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak 9,30 sati

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95746/EZ (Opća uredba i zaštiti podataka), stupila je na snagu, a primjenjuje se izravno u državama članicama EU od 25. svibnja 2018. To znači da za njenu provedbu nije potrebno donošenje hrvatskog zakona već ona izravno postaje dio hrvatskog pravnog sustava, pa je svi obveznici moraju primjenjivati od navedenog dana.
U Hrvatskoj je sada na snazi Zakon o zaštiti osobnih podataka (Nar. nov., br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11., 106/12.). Za očekivati je da će se taj zakon promijeniti u onim odredbama koje Uredba ostavlja da se mogu urediti nacionalnim zakonodavstvom, a u najvećem dijelu to se odnosi na organizaciju i djelovanje nadzornog tijela – Agencije za zaštitu osobnih podataka te određivanje višeg standarda zaštite određenih podataka. Uredba obvezuje sve fizičke i pravne osobe, tijela javne vlasti, agencije i druga tijela koja obrađuju osobne podatke fizičkih osoba na osnovi propisa RH ili EU odnosno koji sami određuju svrhu i sredstva obrade osobnih podataka. Svi takvi subjekti trebaju pravovremeno izvršiti pripremu za primjenu Uredbe.
Svi navedeni obveznici trebaju do 24. svibnja 2018. postupati temeljem Zakona, a od 25. svibnja 2018. izravno primjenjivati Uredbu i usklađene odredbe Zakona.

Program radionice:

I. Općenito o Uredbi
– Uredba i njezina uloga
– predmet Uredbe
– područje primjene, obveznici primjene
– načela obrade osobnih podataka

II. Najvažniji pojmovi
– osobni podatci
– obrada osobnih podataka

III. Pravna osnova obrade
– obrada posebnih kategorija osobnih podataka

IV. Prava ispitanika
– koje informacije mora ispitaniku dati voditelj obrade
– pravo ispitanika na pristup
– pravo na brisanje osobnog podatka
– pravo na ograničenje obrade
– pravo ne prenosivost podataka
– pravo na prigovor

V. Voditelj obrade i izvršitelj obrade
– obveze voditelja i izvršitelja
– evidencija o aktivnosti obrade

VI. Sigurnost obrade
– sigurnost obrade
– izvješćivanje nadzornog tijela i ispitanika o povredi osobnih podataka

VII. Procjena učinaka na zaštitu osobnih podataka i prethodno savjetovanja s nadzornim tijelom

VIII.Službenik za zaštitu osobnih podataka: imenovanje, način rada, zadaci

IX. Kodeks ponašanja, certificiranje

X. Tijela za provedbu, primjena
– nadzorno tijelo: osnivanje, nadležnost, zadaci
– Europski odbor za zaštitu osobnih podataka
– pravna sredstva, odgovornost i sankcije
– primjena Uredbe

 

Predavač: Darko Terek, odvjetnik
Literatura: Prezentacija predavača
Naknada: 600,00 kn za prvog sudionika, svaki sljedeći iz istog društva 500,00 kn (uključuje literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak)
Uplata: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987
Informacije: tel: 031/283-675
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna zbog ograničenog broja mjesta.

Ovdje preuzmite prijavnicu