Novosti

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

ZA JLP(R)S I PRORAČUNSKE KORISNIKE POPUNJAVANJE UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2018. GODINU

OSIJEK, 20. veljače 2019. (srijeda)
Udruga RFD Osijek,
Osijek, Šet.k.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati očekivano trajanje do 15,00 sati

Program seminara:

1. NOVI ZAKON O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

2. UREDBA O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA

3. PRIMOPREDAJA DUŽNOSTI

 • Davanje izjave prilikom primopredaje tijekom 2018. godine
 • Dokumenti uz izjavu kod primopredaje dužnosti
 • Primopredaja dužnosti do 31. kolovoza
 • Primopredaja dužnosti nakon 31. kolovoza

4. PRAKTIČNE UPUTE ZA POPUNJAVANJE UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

 • Pitanja i dogovori, provođenje testiranja i dokazi iz područja planiranja/izvršavanja proračuna/financijskog plana
 • Procedura naplate prihoda – praktičan primjer procedure
 • Pitanja i dogovori, provođenje testiranja i dokazi iz područja izvršavanja
 • Pitanja i dogovori, provođenje testiranja i dokazi iz područja računovodstva
 • Pitanja i dogovori, provođenje testiranja i dokazi iz područja izvještavanja
 • Pitanja i dogovori, provođenje testiranja i dokazi iz područja javne nabave

5. NOVINE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

 • Utjecaj novog pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi na popunjavanje upitnika
 • Planiranje nabave prema novom pravilniku
 • Novi elementi plana nabave
 • Rok za donošenje i objavu plana nabave
 • Popunjavanje registra ugovora o javnoj nabavi
 • Unošenje narudžbenica u registar
 • Objava registra u EOJN

6. PRIVITAK IZJAVI O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

 • Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti
 • Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima
 • Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola

 

Predavači: mr.sc. Andreja Milić i mr.sc. Jasna Nikić – savjetnice – urednice časopisa RIF i RIZNICA
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kuna za prvog sudionika, 500,00 kuna za ostale sudionike iz iste pravne osobe. (naknada uključuje: prezentacije predavača, PDV i osvježavajući napitak).
Uplate: UDRUGA RFD OSIJEK, IBAN: HR3725000091102015909, OIB: 23832989987
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Ovdje preuzmite prijavnicu

Odgovori