Novosti

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU PROJEKATA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

 

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU PROJEKATA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Osijek, 24. travnja 2019.
Udruga RFD Osijek, Šetalište k.F.Šepera 13/II
početak 9,30 sati
trajanje do 16,00 sati


Program:

1.   Porezni aspekti na EU projekte u Republici Hrvatskoj
–    Korisnici projekta u sustavu i izvan sustava PDV-a
–    Kada je PDV prihvatljiv trošak
–    Obveze PDV-a:
–   temeljem tuzemnog prijenosa porezne obveze
–   kada isporuku na području Hrvatske obavlja ino dobavljač
–    Obveza obračuna PDV-a kod korištenja usluga stranih poreznih obveznika
–    Porezni aspekt isplata naknada troškova službenog puta
–    Oporezivanje isplata honorara iz sredstava EU programa

2.   Knjigovodstveno evidentiranje EU projekata

–    Računovodstveni aspekt ”predfinanciranja”
–     Pravila za priznavanje prihoda za EU izvore u proračunskom računovodstvu
–     Primjena podskupine 638 – pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i podskupine 639 – prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
–    Prijenos EU sredstava partnerima u projektu
–    Uputa MFIN-a oko knjigovodstvenog evidentiranja Eu projekata financiranih iz ESI fondova
–    Knjigovodstveno evidentiranje projekata prekogranične suradnje
–    Novina u knjigovodstvenom evidentiranju ERASMUS + programa
–    Priznavanje prihoda i rashoda EU projekata u neprofitnom računovodstvu

3.   Financijsko upravljanje EU fondova i utjecaj na korisnike EU projekata
–     Pravila za prijavitelje iz RH
–     Fiskalna odgovornost u domeni provedbe EU projekta
–     Pravni okvir vezan uz provedbu EU projekta u RH
–     Financijske penalizacije i korekcije u EU projektima

4.  Uloga financija u EU projektu
–     Opis poslova iz domene financija u provedbi projektnih aktivnosti
–     Komunikacija s ugovornim tijelom vezano uz pojašnjenja odredbi sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava (ugovora)
–     Plan izvora financiranja
–     Plan predujmova
–     Plan transfera
–     Plan revizijskih tragova
–     Plan prihvatljivih troškova
–     Izvori financiranja za neprihvatljive troškove
–     Raspored neizravnih troškova
–     Integracija EU projekta u financijski plan i plan nabave
–     Financijsko izvještavanje
–     Integracija financijskih izvještaja partnerskih organizacija
–    Financijske izmjene projektnog proračuna

5.   Uloga računovodstva u EU projektu

–     Opis poslova iz domene računovodstva u provedbi projektnih aktivnosti
–     Komunikacija u likvidaturi projektnih troškova
–     Imovina, evidentiranje, označavanje i ispravak vrijednosti
–     Evidencija vremenika, obračun plaće i naknada
–     Bankovno poslovanje

Predavači: mr.sc.Miljenka Cutvarić, mr.sc.Jasna Nikić – savjetnice u časopisu RIF, Enver Raković, Enconing A&E
Naknada: 1.200,00 kuna (uključuje PDV, literaturu, radni pribor i okrjepu tijekom pauze)
Literatura: Prezentacije predavača
Uplata: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta, prijaviti se možete na e-mail ili faxom.

Ovdje preuzmite prijavnicu

Odgovori