52. redovita i izborna Skupština

Posted on Apr 1, 2019

Izvršni odbor Udruge računovođa i financijskih djelatnika Osijek na temelju Članka 27. Statuta saziva 52. redovitu i izbornu Skupštinu, koja će se održati

12. travnja 2019. godine (petak)
u Gradskoj četvrti GORNJI GRAD,
Osijek, Trg Lava Mirskog 1
s početkom u 18,00 sati

Dnevni red

1. Otvaranje skupštine

2. Izbor radnih tijela skupštine

 • radnog predsjedništva
 • verifikacijske komisije
 • kandidacijske komisije
 • zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

3. Izvješće verifikacijske komisije

4. Prijedlog dopune Statuta Udruge RFD Osijek (Članak 12.)

5. Izvješće o radu

 • Udruge za 2018. godinu
 • Nadzornog odbora za 2018. godinu
 • Stegovnog suda za 2018. godinu

6. Rasprava po izvješćima

7. Usvajanje dopune Statuta Udruge RFD Osijek

8. Usvajanje izvješća: o radu Udruge za 2018., Financijskog izvješća za 2018. godinu, Nadzornog odbra za 2018. i Stegovnog suda za 2018. godinu

9. Davanje razrješnice dosadašnjim tijelima Udruge

10. Izbor novih tijela Udruge

 • IZVRŠNOG ODBORA
 • NADZORNOG ODBORA
 • STEGOVNOG SUDA
 • PREDSJEDNIKA, DVA POTPREDSJEDNIKA I TAJNIKA

11. Prijedlog programa rada 2019. – 2023. i usvajanje istih

 

Molimo potvrdu Vašeg dolaska do 08. travnja 2019. godine na e-mail, telefon 031/283-675; fax 031/283-624

Predsjednik

Prof.dr.sc.Branimir Marković