DUGOTRAJNA NEFINANCIJSKA IMOVINA U SUSTAVU PRORAČUNA

Posted on Nov 27, 2019

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira radionicu
DUGOTRAJNA NEFINANCIJSKA IMOVINA U SUSTAVU PRORAČUNA

Osijek, 09. prosinca 2019.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

1. OVLAŠTENJE ZA RASPOLAGANJE IMOVINOM
– država, JLP(R)S i ustanove
– Zakonska osnova i Uputa
– Uputa za priznavanje, mjerenje i evidentiranje imovine

2. NABAVA DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE
– kupovina dugotrajne nefinancijske imovine
– pravilno evidentiranje nabavljene imovine
– financiranje nabave imovne od strane nadležnog proračuna i sl.
– kupnja na robni zajam (financijski leasing)
– donirana imovina
– zamjena dugotrajne nefinancijske imovine
– prijenos imovine preko računa 915
– fiskalna odgovornost – poveznice s pitanjima iz Upitnika

3. PRODAJA DUGOTRAJNE NEFINACIJSKE IMOVINE
– pravilno evidentiranje prodane imovine
– izdavanje računa za prodanu imovinu i obvezni elementi računa
– porezni aspekt prodaje
– prodaja uz odgodu plaćanja
– određivanje tržišne vrijednosti (procjena vrijednosti)
– fiskalna odgovornost – poveznice s pitanjima iz Upitnika

4. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DUGOTRAJNE IMOVINE
– razlikovanje održavanja imovine od dodatnog ulaganja
– pravilno evidentiranje
– rentabilnost ulaganja u staru imovinu
– vođenje evidencija redovnog servisa i zamjene rezervnih dijelova i popravaka

5. POPIS (INVENTURA) DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE
– svođenje na datum popisa 31.12.
– odluka o provođenju popisa
– izvještaj o obavljenom popisu i prijedlog postupanja s viškovima i manjkovima
– manjkovi na teret odgovorne osobe
– tuđa imovina dobivena na korištenje
– usklađenje analitike i sintetike

6. SPECIFIČNOSTI POPISA NEKRETNINA I POKRETNINA
– prava vlasništva nad nekretninama
– vlasnička prava u zemljišnim knjigama
– obveza unosa podataka u Registar državne imovine
– Pravilnik o načinu vođenja evidencije državne imovine
– fiskalna odgovornost – poveznice s pitanjima iz Upitnika

7. OTPIS DUGOTRAJNE NEFINACIJSKE IMOVINE
– primjena propisanih stopa i izračun ispravka vrijednosti
– otpisanost i funkcionalnost dugotrajne imovine
– razlikovanje pojma ispravka vrijednosti od amortizacije

8. RASHODOVANJE I ISKNJIŽENJE IMOVINE
– odluka odgovorne osobe o rashodovanju imovine
– trenutak nastanka rashoda i umanjenja knjigovodstvene vrijednosti
– razlikovanje pojma rashodovanja imovine od isknjiženja imovine
– prisutnost službenika Porezne uprave


Predavači: mr.sc.Andreja Milić i mr. sc. Jasna Nikić -savjetnice-urednice Riznice i RIF-a
Literatura: Prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kn za članove URFD Osijek- pravne osobe, ostali 700,00 kn (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak tijekom pauze).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna zbog ograničenog broja mjesta.