DUGOTRAJNA NEFINANCIJSKA IMOVINA U SUSTAVU PRORAČUNA

Posted on Feb 14, 2020

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira radionicu

DUGOTRAJNA NEFINANCIJSKA IMOVINA U SUSTAVU PRORAČUNA

Osijek,  09. ožujka 2020.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

 

 1. OVLAŠTENJE ZA RASPOLAGANJE IMOVINOM
 • država, JLP(R)S i ustanove
 • Zakonska osnova i Uputa
 • Uputa za priznavanje, mjerenje i evidentiranje imovine
 1. NABAVA DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE
 • kupovina dugotrajne nefinancijske imovine
 • pravilno evidentiranje nabavljene imovine
 • financiranje nabave imovne od strane nadležnog proračuna i sl.
 • kupnja na robni zajam (financijski leasing)
 • donirana imovina
 • zamjena dugotrajne nefinancijske imovine
 • prijenos imovine preko računa 915
 • fiskalna odgovornost – poveznice s pitanjima iz Upitnika
 1. PRODAJA DUGOTRAJNE NEFINACIJSKE IMOVINE
 • pravilno evidentiranje prodane imovine
 • izdavanje računa za prodanu imovinu i obvezni elementi računa
 • porezni aspekt prodaje
 • prodaja uz odgodu plaćanja
 • određivanje tržišne vrijednosti (procjena vrijednosti)
 • fiskalna odgovornost – poveznice s pitanjima iz Upitnika
 1. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DUGOTRAJNE IMOVINE
 • razlikovanje održavanja imovine od dodatnog ulaganja
 • pravilno evidentiranje
 • rentabilnost ulaganja u staru imovinu
 • vođenje evidencija redovnog servisa i zamjene rezervnih dijelova i popravaka
 1. POPIS (INVENTURA) DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE
 • svođenje na datum popisa 31.12.
 • odluka o provođenju popisa
 • izvještaj o obavljenom popisu i prijedlog postupanja s viškovima i manjkovima
 • manjkovi na teret odgovorne osobe
 • tuđa imovina dobivena na korištenje
 • usklađenje analitike i sintetike
 1. SPECIFIČNOSTI POPISA NEKRETNINA I POKRETNINA
 • prava vlasništva nad nekretninama
 • vlasnička prava u zemljišnim knjigama
 • obveza unosa podataka u Registar državne imovine
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije državne imovine
 • fiskalna odgovornost – poveznice s pitanjima iz Upitnika
 1. OTPIS DUGOTRAJNE NEFINACIJSKE IMOVINE
 • primjena propisanih stopa i izračun ispravka vrijednosti
 • otpisanost i funkcionalnost dugotrajne imovine
 • razlikovanje pojma ispravka vrijednosti od amortizacije
 1. RASHODOVANJE I ISKNJIŽENJE IMOVINE
 • odluka odgovorne osobe o rashodovanju imovine
 • trenutak nastanka rashoda i umanjenja knjigovodstvene vrijednosti
 • razlikovanje pojma rashodovanja imovine od isknjiženja imovine
 • prisutnost službenika Porezne uprave

Predavači:  mr.sc.Andreja Milić i  mr. sc. Jasna Nikić -savjetnice-urednice Riznice i RIF-a
Literatura: Prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kn za članove URFD Osijek- pravne osobe,  ostali 700,00 kn (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak  tijekom pauze).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987
Informacije: tel: 031/283-675
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Ovdje preuzmite prijavnicu