ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA

Posted on Feb 14, 2020

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira  – PROGRAM USAVRŠAVANJA

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA
(primjeri, zadaci i vježbe prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu)

Osijek,  20.- 22. travnja  2020.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,00 sati 

Program:

 1. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO
 • poslovne knjige i knjigovodstvene isprave
 • načela iskazivanja imovine i obveza
 • načela iskazivanja prihoda i rashoda
 • popis imovine i obveza – inventura – praktični primjeri
 1. SADRŽAJ I PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA
 • prihodi i rashodi poslovanja – razred 3 i 6
 • prihodi od prodaje i rashodi za nabavu nefinancijske imovine – razred 4 i 7
 • zaduživanje i otplata kredita – razred 5 i 8
 • dugotrajna nefinancijska imovina – nabava, prijenosi unutar proračuna, donacije, prodaja, rashod, ispravak vrijednosti
 • financijska imovina – zajmovi, depoziti, predujmovi – blagajničko poslovanje
 • praćenje i evidentiranje financiranja projekata iz fondova EU
 • vremenska razgraničenja – evidentiranje
 • praktični rad polaznika- evidentiranje  na pripremljenim zadacima
 1. REZULTAT POSLOVANJA I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
 • utvrđivanje rezultata po aktivnostima
 • korekcija i raspodjela rezultata
 • zaključivanje poslovnih knjiga
 • popunjavanje obrazaca financijskih izvještaja i izrada Bilješki
 • praktični rad polaznika- evidentiranje  na pripremljenim zadacima

 

 

Predavači:  mr.sc.Andreja Milić i  mr. sc. Jasna Nikić – urednice Riznice i RIF-a
Literatura: Priručnik s prezentacijama predavača, zadaci i vježbe za knjiženje polaznicima

Trajanje programa: ukupno 24 sata

Naknada: 2.300,00 kn po sudioniku (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i okrjepu tijekom pauze).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987.

Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.
Nakon završetka polaznici dobivaju RIF-ovo Uvjerenje o pohađanju stručnog usavršavanja.