Radionica: Humanitarne pomoći i donacije, plaće, naknade i druge aktualnosti kod neprofitnih organizacija

Posted on Jul 9, 2020

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

Humanitarne pomoći i donacije, plaće, naknade i druge aktualnosti kod neprofitnih organizacija

OSIJEK, 17. srpnja 2020. (petak)
Udruga RFD Osijek, Osijek Šet.k.F.Šepera 13/II
PRIJAVA OBVEZNA
Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu.
Stolovi i oprema redovito se dezinficiraju.
Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 1,5 m.
početak u 9,30 sati, očekivano trajanje 14,00 sati

PROGRAM:

1. HUMANITARNE POMOĆI I DONACIJE U UVJETIMA PANDEMIJE
KORONA VIRUSA
– davanje i primanje donacija
– prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i organiziranje humanitarnih akcija
– kada se evidentiraju obveze za prikupljena sredstva pomoći, a kada odgođeno priznavanje prihoda
– prijenos novčanih sredstava ili robe između neprofitne organizacije i njenih povezanih dijelova
– prijenos humanitarne pomoći u robi između neprofitnih organizacija
– kako knjigovodstveno evidentirati oslobođenje od plaćanja zakupnine poslovnog prostora uslijed epidemije koronavirusa

2. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE, DODATNO ULAGANJE U DUGOTRAJNU NEFINANCIJSKU IMOVINU I ULAGANJE U TUĐU IMOVINU RADI PRAVA KORIŠTENJA
– razlika investicijskog održavanja i dodatnog ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu
– kako knjigovodstveno evidentirati dodatno ulaganje u postojeću dugotrajnu nefinancijsku imovinu
– oštećenja zgrada uslijed potresa – investicijsko održavanje ili dodatno ulaganje
– pojam ulaganja u tuđi prostor radi korištenja
– kada neprofitna organizacija knjiži ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja
– kako kompenzirati ulaganje u tuđu imovinu sa plaćanjem zakupnine

3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2020. GODINE
– okružnica Ministarstva financija za predaju financijskih izvještaja
– obrazac financijskih izvještaja – obrazac PR-RAS-NPF
– procjena rashoda za obračunsko razdoblje
– rok i način podnošenja obrasca
– upute za popunjavanje obrasca u elektroničkom obliku
– prekršajne odredbe i novčane kazne

4. AKTUALNOSTI ISPLATE PLAĆA I NAKNADA U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
– neprofitne organizacije korisnici potpora HZZ-a
– isplata plaće u svoti nižoj od potpore HZZ-a
– isplata plaće u svoti nižoj od potpore HZZ-a
– potpore samostalnim umjetnicima
– potpore za očuvanje radnih mjesta u športu
– oslobođenja od doprinosa za neto plaće isplaćene iz primljenih potpora
– porezna oslobođenja za neprofitne organizacije koje obavljaju gospodarsku djelatnost
– plaća i drugi primici radnika koji radi kod kuće
– naknada plaće za razdoblje samoizolacije
– naknada za bolovanje uzrokovano bolešću Covid-19
– povećanje naknade za roditeljski dopust – od 1. travnja 2020.
– refundacija naknade plaće poslodavcu čiji radnik je mobiliziran u civilnu zaštitu
– privremena obustava ovršnih postupaka na plaći i obveze poslodavaca
– naknada za prijevoz u posebnim okolnostima
– isplata pomoći radniku kojemu je imovina oštećena u potresu
– smanjenje naknade zbog nedovoljnog broja zaposlenih invalida

5. GODIŠNJI ODMOR, NAKNADA PLAĆE I NOVINE VEZANE UZ REGRES ZA 2020. GODINU
– određivanje punog i razmjernog dijela godišnjeg odmor
– odlazak u mirovinu i godišnji odmor
– razdoblja koje se ne uračunavaju u godišnji odmor i iskazivanje u isplatnoj listi
– bolovanje, rodiljni dopust i plaćeni dopust vs. pravo na godišnji odmor
– prekid bolovanja – godišnji odmor – nastavno bolovanje
– regres za 2020. godinu; oporezivi i neoporezivi; način isplate
– iskazivanje regresa u obrascu JOPPD; novi rok dostavljanja
– regres za prethodnu godinu
– naknada za neiskorišteni godišnji odmor – visina, iskazivanje u obrascu JOPPD


Predavači: mr.sc. Andreja Milić, mr.sc. Jasna Nikić i dr.sc. Marija Zuber – savjetnice – urednice časopisa Računovodstvo i financije i Riznica
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kuna, (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: UDRUGA RFD OSIJEK, IBAN: HR3725000091102015909, OIB: 23832989987
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Ovdje možete preuzeti prijavnicu