RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ FONDOVA EU ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA

Posted on Sep 26, 2020

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ FONDOVA EU ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA

Osijek, 12. listopada 2020.
Udruga RFD Osijek, Osijek Šet.k.F.Šepera 13/II

Vrijeme/sat Tema Predavač
09:30 – 11:00 Računovodstvo Domagoj Bakran
11:00 – 11:30 Stanka
11:30 – 13:30 Revizija Luka Orlović, univ. spec. oec.

Program:

računovodstvo EU projekata:

 • priznavanje prihoda
 • priznavanje rashoda
 • računovodstvo potpora
 • prilagodba računovodstva
 • usklađivanje poslovnih evidencija s planiranim proračunom (budžetom)

revizija projekata financiranih iz fondova EU

 • revizijski standardi revizije projekata
 • opći izvještaji koji se odnose na sve izdatke projekta
 • revizija troškova:
  • direktni troškovi:
  – troškovi osoblja
  – volonterski rad
  – putni troškovi i s tim povezane dnevnice
  – potrošni materijal
  – troškovi opreme

  – troškovi podugovaranja
  • indirektni troškovi
 • izrada izvješća revizije projekta

 

Opseg i cilj aktivnosti:
Program stručnog usavršavanja pod nazivom Računovodstvo i revizija projekata financiranih iz fondova EU obuhvaća aktualne teme iz područja računovodstva i revizije vezanih uz financiranje projekata iz fondova EU. Cilj usavršavanja je upoznati sudionike s aktualnostima koje se pojavljuje u praksi u sklopu provedbe postupaka istaknutih programom.

Predavači: Domagoj Bakran, mag.oec., ovlašteni revizor, savjetnik-urednik HZ RIF, Luka Orlović, univ.spec.oc. ovlašteni revizor
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kuna za članove Udruge-pravne osobe; 700,00 kuna za ostale sudionike (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: UDRUGA RFD OSIJEK, IBAN: HR3725000091102015909, OIB: 23832989987
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
PRIJAVA OBVEZNA
Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu.
Stolovi i oprema redovito se dezinficiraju.
Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 1,5m.