Novosti

Novi iznosi neoporezivih primitaka i druge izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

Novi iznosi neoporezivih primitaka i druge izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

OSIJEK, 03. studeni 2022. (četvrtak)
Udruga RFD Osijek, Osijek Šet.k.F.Šepera 13/II
početak 9,30 sati

Program:

1. Neoporezivi primici povećani od 1. listopada 2022.
nove svote neoporezivih primitaka
primjena za isplate u 2022.

2. Naknada za korištenje privatnog automobila
novi iznos prema datumu vožnje ili datumu obračuna?
obvezni podaci na putnom nalogu
evidencije za locco vožnju

3. Naknada za prehranu radnika
koji radnici mogu/ne mogu u 2022. ostvariti neoporezivi primitak
veza s prehranom na temelju vjerodostojnih isprava
opseg radnog vremena i prehrana
dužina radnog odnosa i prehrana u 2022.
nova pravila od 1. siječnja 2023.

4. Prigodna nagrada, dar u naravi i darovi djeci
dinamika isplate prigodne nagrade i veza s izvorima prava radnika
način isplate prigodne nagrade
dar u naravi – bonovi, dobra, usluge
darovi djeci – novac, dobra
što se ne/iskazuje u obrascu JOPPD; šifre

5. Nagrada za rezultate rada
kriteriji za neoporezivu isplatu
nagrada kao stalni mjesečni primitak
trajanje radnog odnosa i neoporeziva nagrada
nagrada za 2022., a isplata u 2023.

6. Otpremnina za mirovinu

7. Isplate u svotama većim od neoporezivih iznosa

8. Isplata neoporezivih primitaka nakon prestanka radnog odnosa

9. Iskazivanje u obrascu JOPPD; šifre; rokovi

10. Način isplate i zaštita od ovrhe

11. Ostale izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

Predavači: dr.sc. Marija Zuber, savjetnica – HZRIF-u, urednica u časopisu “Računovodstvo i financije“
Literatura: prezentacija s primjerima
Naknada: 500,00 kuna/66,36 eura, za članove Udruge RFD Osijek – pravne osobe; 600,00
kuna/79,63eura
za ostale sudionike(naknada uključuje literaturu, PDV)
Uplate: UDRUGA RFD OSIJEK, IBAN: HR3725000091102015909, OIB: 23832989987
Informacije: tel: 031/283-675; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obavezna!

Ovdje možete preuzeti prijavnicu.