Novosti

NOVA UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU I E-RAČUNI

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu
NOVA UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU I E-RAČUNI
OSIJEK, 07. studeni 2022. (ponedjeljak)
Udruga RFD Osijek, Osijek Šet.k.F.Šepera 13/II
početak 9,30 sati očekivano trajanje 14,00 sati

Program:

1. NOVA UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU
– najvažnije novine i rokovi usklađenja
– obveza uvođenja informacijskog sustava uredskog poslovanja
– prilog uredbe – zahtjevi koje mora ispuniti informacijski sustav uredskog poslovanja
– novosti vezane uz primitak, otvaranje i pregled pismena
– evidentiranje pismena u informacijskom sustavu
– razvrstavanje i raspoređivanje pismena
– klasificiranje i urudžbiranje pismena – novine
– dostava pismena u rad – formiranje digitalnih datoteka
– administrativno-tehnička obrada akata
– upotreba elektroničkog potpisa i elektroničkog žiga
– načini otpreme akata
– priprema predmeta za pismohranu i arhiv

2. PRIMJENA NOVOG NAPUTKA O BROJČANIM OZNAKAMA PISMENA TE SADRŽAJU EVIDENCIJA UREDSKOG POSLOVANJA
– što se uređuje Naputkom i rokovi za usklađenje
– primjena novog sustava klasifikacijskih oznaka
– donošenje Plana klasifikacijskih oznaka
– osnovne i pomoćne evidencije uredskog poslovanja
– obvezni i fakultativni sadržaj evidencija uredskog poslovanja
– način vođenja evidencija i odgovorna osoba za njihovo vođenje
– formiranje izvješća o podacima koji se vode u osnovnim evidencijama
– način određivanja brojčanih oznaka novoosnovanim javnopravnim tijelima
– brojčane oznake postojećih javnopravnih tijela i vođenje popisa brojčanih oznaka

3. E – RAČUNI
– Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
– Treba li e-Račun za nabave ispod 20.000 kuna?

– E-računi prema ugovorima i narudžbenicama
– obvezan element e-Računa – upućivanje na ugovor i narudžbenicu
– Kakav je postupak s e-Računom ako ne sadrži obvezne elemente?
– traženje storno e-Računa
– Moraju li dobavljači iz inozemstva slati e-Račune?
– Što ako inodobavljač ne može dostaviti e-račun?
– U kojim se slučajevima može zaprimiti papirnati račun?
– Može li se e-Račun zaprimiti putem maila?
– odabir novog informacijskog posrednika
– arhiva e-Računa
– Kada JLP(R)S i proračunski korisnici moraju izdavati e-Račune?
– izdavanje e-Računa u eurima

Predavači: Tajana Zlabnik, odvjetnica iz Zagreba i mr.sc. Jasna Nikić, savjetnica-urednica u časopisu Računovodstvo i financije i Riznica
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 500,00 kuna/66,36 eura, za članove Udruge RFD Osijek – pravne osobe; 600,00 kuna/79,63eura za ostale sudionike((naknada uključuje: prezentacije predavača, PDV-e i okrijepu
tijekom održavanja radionice).
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
naknada uključuje literaturu, PDV)
Uplate: UDRUGA RFD OSIJEK, IBAN: HR3725000091102015909, OIB: 23832989987
Informacije: tel: 031/283-675; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obavezna!

Ovdje preuzmite prijavnicu