Novosti

Porezni, pravni i računovodstveni aspekt zasnivanja i otkazivanja ugovora o radu

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

Porezni, pravni i računovodstveni aspekt zasnivanja i otkazivanja ugovora o radu

OSIJEK, 19. prosinca 2022. (ponedjeljak)
Udruga RFD Osijek, Osijek Šet.k.F.Šepera 13/II
početak 9,30 sati očekivano trajanje 14,30 sati

Program:

1. Zasnivanje ugovora o radu
Sloboda ugovaranja, postupak odabira kandidata
Sadržaj ugovora o radu i specifičnosti pojedinih vrsta ugovora (određeno, neodređeno vrijeme, rad na izdvojenom mjestu…)
Primjena odredaba kolektivnih ugovora, kolektivni ugovori s proširenom primjenom
Temeljne obveze i prava iz radnog odnosa
Prijava na obvezna osiguranja, rokovi i dokumentacija
Najniža dob za zaposlenje i rad maloljetnika
Rad umirovljenika
Ugovor o radu za „dopunski rad“
Posebnosti rada članova uprave
Zaštita privatnosti radnika, osobni podaci radnika (obvezno imenovanje osoba koje štite privatnost radnika)
Zaštita određenih kategorija radnika (trudnice, radnici nesposobni za rad)
Probni rad i rad pripravnika

2. Prestanak ugovora o radu
Sporazumni prestanak, postupak i dokumentacija
Redoviti otkaz i izvanredni otkaz ugovora o radu kroz sudsku praksu
Postupak prije otkazivanja, dostavljanje odluka o pravima i obvezama radnika
Otkazni rok, tko je obveznik, duljina trajanja, početak tijeka otkaznog roka
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora
Otpremnina, vrste, obvezatnost
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca
Sudjelovanje radnika u odlučivanju
Prava na Zavodu za zapošljavanje nakon prestanka radnog odnosa

3. Plaće i materijalna prava radnika (za vrijeme rada i) pri prestanku radnog odnosa
Fiskalni poticaji zapošljavanja – olakšice poslodavcima za mlade radnike i radnike koji se po prvi puta zapošljavaju
Materijalna prava radnika koji rade u nepunom radnom vremenu
Obračun plaće umirovljenika koji radi s polovicom radnog vremena – korištenje osobnog odbitka
Naknada za privremenu spriječenost za rad radnika starijih od 65 godina i radnika u dopunskom radu
Najniža osnovica za plaćanje doprinosa članova uprave
Godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za članove uprave
Obračun otpremnine – utvrđivanje neoporezivog iznosa, dokumentacija o obračunatoj otpremnini
Isplate nasljednicima u slučaju smrti radnika

4. Računovodstveni i porezni tretman obračuna plaća, naknada plaća i materijalnih prava
Standardi financijskog izvještavanja
Računovodstveno evidentiranje primitaka zaposlenih i iskazivanje u izvještajima
Rezerviranja za otpremnine, bonuse i slično
Razgraničenja troška neiskorištenog godišnjeg odmora
Kapitalizacija troškova rada
Evidentiranje u računovodstvu isplata po sudskoj presudi
Terećenja zaposlenih i ostalih osoba za nastale štete, manjkove i slično
Porezni i računovodstveni tretman otpisa potraživanja prema zaposlenima
Računovodstveni i porezni tretman primljenih poticaja zapošljavanja

Predavači: Dunja Šarić, dipl. iur., i Ivica Milčić,univ.spec.oec, savjetnici-urednici u časopisu Računovodstvo i financije i Riznica
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 650,00 kuna/86,27 eura, za članove Udruge RFD Osijek – pravne osobe; 750,00 kuna/99,54 eura za ostale sudionike((naknada uključuje: prezentacije predavača, PDV)
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
Uplate: UDRUGA RFD OSIJEK, IBAN: HR3725000091102015909, OIB: 23832989987
Informacije: tel: 031/283-675; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obavezna!

Ovdje možete preuzeti prijavnicu