Novosti

Poziv na 57. redovitu i izbornu skupštinu

Osijek, 06. 03. 2023.
Broj: 23-MK/23.

Izvršni odbor Udruge računovođa i financijskih djelatnika Osijek na temelju Članka 26. i 41. Statuta saziva  57. redovitu i izbornu Skupštinu, koja će se održati

27. ožujka 2023. godine (ponedjeljak)
u prostorijama Udruge RFD Osijek,
Osijek, Šet.K.F.Šepera 13/II
s početkom u 18,00 sati

 Dnevni red
1. Otvaranje skupštine

2. Izbor radnih tijela skupštine

 • radnog predsjedništva
 • verifikacijske komisije
 • kandidacijske komisije
 • zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

3. Izvješće verifikacijske komisije

4. Izvješće o radu

 • Udruge za 2022. godinu
 • Nadzornog odbora za 2022. godinu
 • Stegovnog suda za 2022. godinu

5. Rasprava po izvješćima

6. Usvajanje izvješća: o radu Udruge za 2022., Financijskog izvješća za 2022. godinu, Nadzornog odbra za 2022. i Stegovnog suda za 2022. godinu

7. Davanje razrješnice dosadašnjim tijelima Udruge

8. Izbor novih tijela Udruge

 • PREDSJEDNIKA, DVA POTPREDSJEDNIKA I TAJNIKA
 • IZVRŠNOG ODBORA
 • NADZORNOG ODBORA
 • STEGOVNOG SUDA

9. Prijedlog programa rada 2023. – 2027. i usvajanje

Pravo glasa na izbornoj Skupštini ostvaruje članovi koji su podmirili članarinu za 2023. godinu.
Molimo potvrdu Vašeg dolaska do 23. ožujka 2023. godine na e-mail, telefon 031/283-675.

Predsjednik

Prof.dr.sc.Branimir Marković