Novosti

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira – PROGRAM USAVRŠAVANJA

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA (primjeri, zadaci i vježbe prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu)

08.- 10. svibnja 2023.
Udruga RFD Osijek Osijek, Šet.k.F.Šepera 13/II

Program:

1. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

 • poslovne knjige i knjigovodstvene isprave
 • načela iskazivanja imovine i obveza
 • načela iskazivanja prihoda i rashoda
 • popis imovine i obveza – inventura – praktični primjeri

2. SADRŽAJ I PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA

 • prihodi i rashodi poslovanja – razred 3 i 6
 • prihodi od prodaje i rashodi za nabavu nefinancijske imovine – razred 4 i 7
 • zaduživanje i otplata kredita – razred 5 i 8
 • dugotrajna nefinancijska imovina – nabava, prijenosi unutar proračuna, donacije, prodaja, rashod, ispravak vrijednosti
 • financijska imovina – ispravak potraživanja, zajmovi, depoziti, predujmovi – blagajničko poslovanje
 • vremenska razgraničenja – evidentiranje
 • praktični rad polaznika- evidentiranje na pripremljenim zadacima

3. REZULTAT POSLOVANJA I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

 • utvrđivanje rezultata po aktivnostima
 • korekcija i raspodjela rezultata
 • zaključivanje poslovnih knjiga
 • popunjavanje obrazaca financijskih izvještaja i izrada Bilješki
 • praktični rad polaznika- evidentiranje na pripremljenim zadacima

 

Predavači: mr.sc.Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić
Literatura: Priručnik s prezentacijama predavača, zadaci i vježbe za knjiženje polaznicima
Trajanje programa: ukupno 24 sata
Naknada: 350,00 eura (2.637,08 kn) po sudioniku, za članove Udruge RFD Osijek pravne osobe cijena 330,00 eura (2.486,00 kn), pod uvjetom da je podmirena članarina za 2023.godinu). Fiksni tečaj: 7,53450 (uključuje, literaturu, radni pribor, okrjepu i PDV),
Uplata: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987.
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: e-mail: udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna!
Po završetku polaznici dobivaju RIF-ovo Uvjerenje o pohađanju stručnog usavršavanja

Ovdje preuzmite prijavnicu