Novosti

POPUNJAVANJE UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2022. GODINU ZA PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE (poseban webinar za JLP(R)S u ožujku)

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

POPUNJAVANJE UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2022. GODINU ZA PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE
(poseban webinar za JLP(R)S u ožujku)

OSIJEK, 17. veljače 2023. (petak)
Udruga RFD Osijek, Osijek Šet.k.F.Šepera 13/II
Početak u 9,30 sati Očekivano trajanje do 14 sati


PROGRAM:

1. DOKUMENTI UZ IZJAVU O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

 • Kada se predaje izjava na obrascu 1.a. a kada na 1b.
 • Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti,
 • Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim prethodne godine,
 • Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini.

2. PRIMOPREDAJA DUŽNOSTI

 • davanje Izjave prilikom primopredaje
 • dokumenti uz Izjavu kod primopredaje dužnosti
 • primopredaja dužnosti do 31. kolovoza
 • primopredaja dužnosti nakon 1. rujna

3. UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2022. GODINU

 • određivanje reference za testiranje
 • prijedlozi tablica za testiranje za važnija pitanja
 • primjeri procedura

4. DAVANJE ODGOVORA NA PITANJA U UPITNIKU O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

PODRUČJE PLANIRANJA PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA

 • 9 pitanja i 2 potpitanja
 • uravnoteženje financijskog plana s odnosom i donosom
 • uravnoteženje financijskog plana s prenesenim viškovima i manjkovima
 • akt o analizi viškova prihoda i načinu pokrića manjka prihoda

PODRUČJE IZVRŠAVANJA PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA

 • 16 pitanja i 10 potpitanja
 • akt o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda
 • što sadržava izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika
 • kako ispravno dokumentirati davanje donacija
 • procedura službenih putovanja
 • procedura blagajničkog poslovanja
 • izvršenje pravomoćnih presuda

PODRUČJE JAVNE NABAVE

 • donošenje plana nabave sukladno novom Zakonu o proračunu
 • NOVO – Statističko izvješće o javnoj nabavi za EU fondove i obnovu zgrada oštećenih potresom
 • vođenje evidencije svih narudžbenica
 • unos jednostavne nabave u registar ugovora o javnoj nabavi
 • povezanost plana nabave i internog akta jednostavne nabave

PODRUČJE RAČUNOVODSTVA

 • obveza navođenja svih elemenata na eRačunu- broj ugovora ili narudžbenice
 • važnost izdavanja narudžbenica i njihova evidencija
 • obvezno praćenje prihoda i rashoda prema izvorima financiranja
 • provođenje ispravka vrijednosti potraživanja
 • praćenje ugovornih obveza i njihova financijskog učinka – dostava kopije ugovora u računovodstvo
 • isknjiženje dugotrajne nefinancijske imovine

PODRUČJE IZVJEŠTAVANJA I OSTALOG

 • 5 pitanja
 • provjera trošenja sredstava iznad visine utvrđene financijskim planom
 • obveza predaje izvještaja o izvršenju financijskog plana na usvajanje upravljačkom tijelu
 • provjera izjave o fiskalnoj odgovornosti – nadležna ministarstva koja imaju proračunske korisnike

PODRUČJE TRANSPARENTNOST

 • 3 pitanja
 • obveza objave financijskih izvještaja
 • obveza objave financijskih planova

PODRUČJE UPRAVLJANJE IMOVINOM

 • vlasnička prava za nekretnine u vlasništvu
 • utvrđena namjena nekretnina s kojima se upravlja i raspolaže
 • analiza opravdanosti stjecanja nekretnine
 • akt korištenja službenih automobila
 • procedura upravljanja nekretninama

 

Predavači: mr.sc. Andreja Milić i mr.sc. Jasna Nikić, savjetnice-urednice u časopisu Računovodstvo i financije i Riznica Literatura: prezentacije predavača

Naknada: 80,00 eura(602,76 kuna) za članove Udruge RFD Osijek – pravne osobe; 95,00 eura (715,78 kuna) za ostale sudionike (naknada uključuje: prezentacije predavača, PDV) Fiksni tečaj konverzije: 7,53450

Uplate: UDRUGA RFD OSIJEK, IBAN: HR3725000091102015909, OIB: 23832989987

Informacije: tel: 031/283-675; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obavezna!

Preuzmite prijavnicu