Novosti

UREDSKO POSLOVANJE I E-RAČUNI ZA RAČUNOVOĐE U JLP(R)S I KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

UREDSKO POSLOVANJE I E-RAČUNI
ZA RAČUNOVOĐE U JLP(R)S I KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Obavještavamo vas da je zbog objektivnih razloga promijenjen datum održavanja radionice!

OSIJEK, 27. svibnja 2024. (ponedjeljak)
Udruga RFD Osijek Osijek Šetalište k. F. Šepera 13/II
Početak u 9,30 sati Očekivano trajanje do 14 sati

PROGRAM:

1. UREDSKO POSLOVANJE

 • primjena Uredbe o uredskom poslovanju (NN 75/2021)
 • informacijski sustav uredskog poslovanja
 • način zaprimanja pismena
 • otvaranje i pregled pismena
 • procedura elektroničkog zaprimanja pismena
 • evidentiranje pismena u informacijskom sustavu
 • razvrstavanje i raspoređivanje pismena
 • donošenje plana klasifikacijskih oznaka
 • klasificiranje pismena – primjeri i način određivanja KLASA
 • urudžbiranje pismena – primjeri
 • način određivanja brojčanih oznaka
 • osnovne i pomoćne evidencije uredskog poslovanja
 • obvezni i fakultativni sadržaj evidencija uredskog poslovanja
 • način vođenja evidencija i odgovorna osoba za njihovo vođenje
 • formiranje izvješća o podacima koji se vode u osnovnim evidencijama
 • dostava pismena u rad – formiranje digitalnih datoteka
 • administrativno-tehnička obrada akata
 • upotreba elektroničkog potpisa i elektroničkog žiga
 • načini otpreme akata
 • priprema predmeta za pismohranu i arhiv
 • rokovi čuvanja uredske dokumentacije

2. E – RAČUNI

 • Jesu li e-računi pismena?
 • Treba li urudžbirati E-račune?
 • Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
 • Treba li E-račun za nabave ispod 2.650 eura?
 • E-računi prema ugovorima i narudžbenicama
 • obvezan element E-računa – upućivanje na ugovor i narudžbenicu
 • Kakav je postupak s E-računom ako ne sadrži obvezne elemente?
 • traženje storno E-računa
 • Moraju li dobavljači iz inozemstva slati E-račune?
 • Što ako inodobavljač ne može dostaviti E-račun?
 • U kojim se slučajevima može zaprimiti papirnati račun?
 • Može li se E-račun zaprimiti putem maila?
 • odabir novog informacijskog posrednika
 • arhiva E-računa
 • Kada JLP(R)S i proračunski korisnici moraju izdavati E-račune?

Predavači: Tajana Zlabnik, odvjetnica iz Zagreba i mr.sc. Jasna Nikić, savjetnica-urednica u časopisu Računovodstvo i financije i Riznica
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 80,00 eura za članove Udruge RFD Osijek – pravne osobe; 95,00 eura za ostale sudionike (naknada uključuje: prezentacije predavača, PDV)
Uplate: UDRUGA RFD OSIJEK, IBAN: HR3725000091102015909, OIB: 23832989987
Informacije: tel: 031/283-675; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obavezna!

Ovdje preuzmite prijavnicu