Novosti

GODIŠNJI ODMOR, REGRES I NAKNADA PLAĆE, IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

GODIŠNJI ODMOR, REGRES I NAKNADA PLAĆE, IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

OSIJEK, 10. lipnja 2024. (ponedjeljak)
Udruga RFD Osijek
Osijek Šetalište k. F. Šepera 13/II
Početak u 9,30 sati
Očekivano trajanje do 14 sati

1. GODIŠNJI ODMOR ZA 2024. I PRIJENOS IZ 2023. GODINE

 • određivanje dužine godišnjeg odmora
 • godišnji odmor maloljetnika i invalida
 • prošireni KU u gospodarstvu
 • KU u državnim i javnim službama
 • godišnji odmor zaposlenog umirovljenika
 • raspored korištenja; primjer odluke
 • korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
 • puni i razmjerni dio
 • izračunavanje razmjernog dijela
 • promjena poslodavca i godišnji odmor
 • odlazak u mirovinu i godišnji odmor
 • rad na određeno i godišnji odmor
 • rad dodatnom radu

2. NAKNADA PLAĆE I REGRES

 • godišnji odmor u evidencijama radnog vremena
 • određivanje visine naknade plaće
 • pravo na regres; porezna obilježja
 • nepuno radno vrijeme i regres
 • regres u državnim i javnim službama
 • oporezivi i neoporezivi regres u obrascu JOPPD
 • regres za prethodne godine
 • način isplate; radnici sa zaštićenim računima
 • naknada za neiskorišteni godišnji odmor

3. IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

 • ▪ što je službeni put – definiranje pojma
 • ograničenje službenog puta na 30 dana
 • službeni put u evidencijama radnog vremena
 • sadržaj putnog naloga
 • vjerodostojne isprave uz putni nalog
 • novi iznosi inozemnih dnevnica
 • uvjeti za isplatu neoporezive dnevnice
 • obračun dnevnice za inozemstvo s primjerima
 • kombinacija isplate tuzemne i inozemne dnevnice s primjerima
 • obračun dnevnice u slučaju proputovanja kroz dvije i više zemalja
 • per diem dnevnice
 • troškovi prijevoza na službenom putovanju
 • korištenje privatnog automobila i obvezni podaci
 • troškova noćenja na službenom putovanju
 • troškovi koji se pokrivaju iz dnevnice i osigurana prehrana
 • ostali priznati troškovi službenog putovanja
 • obveza posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
 • isplata predujma za službeni put
 • iskazivanje troškova službenog putovanja na JOPPD-u
 • rok za obračun putnog naloga

Predavači: Dunja Šarić, dipl.iur., i dr.sc. Marija Zuber, savjetnice u HZRIF-u
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 80,00 eura za članove Udruge RFD Osijek – pravne osobe; 95,00 eura za ostale sudionike (naknada uključuje: prezentacije predavača, PDV)
Uplate: UDRUGA RFD OSIJEK, IBAN: HR3725000091102015909, OIB: 23832989987
Informacije: tel: 031/283-675; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obavezna!

Ovdje možete preuzeti prijavnicu