Novosti

PROJEKT „ESG – OD KONCEPTA DO STVARNOSTI – IZAZOV I PRILIKA U POSLOVANJU PODUZEĆA“

U razdoblju od 1. ožujka do 30. lipnja 2023. godine, u prostorima Udruge računovođa i financijskih djelatnika Osijek (Šetalište kardinala F. Šepera 13/II) održano je više projektnih aktivnosti na temu “ESG – OD KONCEPTA DO STVARNOSTI – IZAZOV I PRILIKA U POSLOVANJU PODUZEĆA” u suradnji Udruge s Ekonomskim fakultetom u Osijeku, uz financijsku potporu Grada Osijeka. Konkretno, održana su tri predavanja/radionice i izrađeni edukacijski materijali iz područja ESG održivosti poslovanja za zaposlenike u financijsko-računovodstvenim odjelima osječko-baranjskih poduzeća, studente i građanstvo zainteresirano za povećanje financijske pismenosti.

Provedbom projekta djelovalo se u smjeru ostvarenja nekoliko ciljeva. Primarni cilj je bio podići razinu financijske pismenosti i razinu svijesti u široj javnosti o važnosti ESG koncepta održivosti jer se isti odnosi na poznavanje pojmova i ponašanja iz područja s kojima su svi građani često u doticaju poput učinka poslovanja na okoliš i zajednicu (E), očuvanje prava radnika, sprječavanje i sankcioniranje mita i korupcije, poticanje etičnog ponašanja, stimulativno radno okruženje (S) te dobro upravljanje poduzećem (G). Nadalje, cilj je bio i ukazati na trenutno nedostatnu razinu financijske pismenosti i upućenosti u ESG problematiku te uputiti na dodatne mogućnosti unaprjeđenja iste kroz organiziranje dodatnih potrebnih predavanja i edukacija u budućnosti, što ovom programu daje dugoročnu dimenziju. Također, ovim aktivnostima nastojalo se uključiti mlade (studente) i pomoći im u njihovoj adekvatnijoj pripremi za tržište rada. Prema reakcijama i interesima prisutnih dvadesetak sudionika po svakom predavanju/radionici, ciljevi su u potpunosti postignuti, a rasprava i razmjena iskustava o ESG problematici znala je potrajati gotovo jednako kao i samo predavanje/radionica.

Izvoditelji aktivnosti prof. dr. sc. Branimir Marković (predsjednik Udruge računovođa i financijskih djelatnika), Marija Kmoniček (poslovna tajnica Udruge računovođa i financijskih djelatnika), dr. sc. Dina Bičvić (viša asistentica na Katedri za financije i računovodstvo Ekonomskog fakulteta u Osijeku) i dr. sc. Dražen Novaković (viši asistent na Katedri za financije i računovodstvo Ekonomskog fakulteta u Osijeku) zainteresiranim su građanima, članovima Udruge te studentima održali tri predavanja/radionice o okolišnim (E),  društvenim (S) i upravljačkim (G) čimbenicima ESG regulative o održivosti poslovanja 18. svibnja, 25. svibnja i 1. lipnja 2023. godine te pripremili i podijelili edukacijske materijale (brošure) o ESG konceptu održivosti poslovanja poduzeća koji su zainteresiranim korisnicima dostupni i u online verziji. Provedbom projekta je unaprijeđena razina financijske pismenosti kao i podignuta razina svijesti svih sudionika aktivnosti o mogućim načinima dodatne edukacije u području ESG regulative i općenito financijske pismenosti. Zainteresirana publika aktivnim je uključivanjem doprinijela ostvarenju ciljeva projektnih aktivnosti te unaprijedila znanje i samih predavača kroz međusobnu razmjenu informacija, osobnih saznanja i dosadašnjih iskustava s obzirom na specifičnosti poduzeća iz kojih dolaze. Sam projekt je programski i financijski održiv jer će se na ciljevima projekta nastaviti raditi kroz redovan rad Udruge i prijavljivanje povezanih programa na natječaje odgovarajuće tematike na koje Udruga bude mogla aplicirati.