OVRHA NA PLAĆI

Posted on Oct 2, 2012

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira
radionicu

OVRHA NA PLAĆI od 15. listopada 2012. i ISPLATA PLAĆE I ISPUNJENJE DRUGIH NOVČANIH OBVEZA PREMA RADNIKU
Osijek,  23. listopada  2012.
Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek,
Osijek, Šet.K.F.Šepera 13/II

početak u 9,30 sati

Program

1. PROVOĐENJE OVRHE NA PLAĆI OD 15. 10. 2012.
– razlozi prolongiranja sadašnjih rješenja od 15. 10. 2012.,
– važenje odredbi novog i starog Ovršnog zakona,
– ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima,
– primanja koja ne mogu biti predmet ovrhe,
– primanja izuzeta od ovrhe po novom Ovršnom zakonu,
– primanja izuzeta od ovrhe po Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama,
– izuzimanja od ovrhe na plaći ovršenika,
– ovrha radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja,
– ovrha za uzdržavanje djeteta,
– zaštita plaće kod isplate na račun ovršenika u banci,
– zapljena po pristanku dužnika,
– primjena odredbi starog Ovršnog zakona,
– obveze poslodavca u slučaju prestanka rada,
– ovrha na plaći po bivšem i sadašnjem Općem poreznom zakonu.

2. ISPLATA PLAĆE I ISPUNJENJE DRUGIH NOVČANIH OBVEZA PREMA RADNIKU
– dospijeće plaće i naknade plaće,
– dospijeće naknade troškova, nagrada, potpora i otpremnina,
– način isplate: doznaka na račun, gotovina,
– utjecaj radnikove odluke o promjeni banke,
– ograničenja za poslodavce kojima je blokiran račun,
– isplate primitaka radnicima koji su otvorili zaštićeni račun,
– posljedice zakašnjenja u ispunjavanju novčanih obveza prema radnicima,
– porezno određenje zateznih kamata na zakašnjenja u plaćanju obveza prema radnicima.

Predavači:  mr. Darko Terek, odvjetnik, Zagreb
dr. sc. Marija Zuber, savjetnica urednica HZRIF, Zagreb

Naknada: 500,00 kuna (prezentacije predavača,   radni pribor  i PDV)
Uplata: žiroračun Udruge RFD Osijek, broj: 2500009-1102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.

Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta, prijaviti se možete na e-mail ili faxom.

Preuzmite prijavnicu