Novosti

PROVOĐENJE NOVOG OVRŠNOG ZAKONA U PRAKSI

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira seminar:

PROVOĐENJE NOVOG OVRŠNOG ZAKONA U PRAKSI

Osijek, 30. listopada  2012.
Hotel MURSA, B.Kašića 2a
početak u 9,30 sati

Dana 15. listopada 2012. treba stupiti na snagu novi Ovršni zakon. Njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Ovršni zakon iz 2010., kao i Ovršni zakona iz 1996. godine. Istoga dana prestaje važiti i Zakon o javnim ovršiteljima koji se u praksi nije ni počeo primjenjivati. Navedenoga dana stupaju na snagu i izmijenjene i dopunjene odredbe Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, kojima se potvrda o neisplaćenoj plaći poslodavca također može naplatiti preko Financijske agencije. Na seminaru će biti riječi o svim bitnim pitanjima koja su uređena novim Ovršnim zakonom.

Program

– Razlozi donošenja novog Ovršnog zakona i prestanak važenja Zakona o javnim ovršiteljima,
– Izmjene i dopune Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima,
–  Osnovne odredbe novog Ovršnog zakona,
Predavač: Darko Terek

– Ovršna i vjerodostojna isprava,
– Sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi, ovrha na temelju vjerodostojne isprave,
Predavač: Nino Rašić

– Ovrha na pokretninama i uloga javnih komisionara,
– Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku,
– Ovrha radi vraćanja zaposlenika na rad odnosno u službu,
Predavač: Maja Leko

– Ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima,
– Zadužnica i bjanko zadužnica,
Predavač: Darko Terek

– Ovrha na nekretnini,
– Sudsko i javnobilježničko založnopravno osiguranje na temelju sporazuma stranaka,
– Sudsko i javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva (fiducij),
Predavač: Damir Hutinec

Naknada: 450,00 kuna (prezentacije predavača,   radni pribor  i PDV)

Uplata: žiroračun Udruge RFD Osijek, broj: 2500009-1102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.

Prijava i informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Ovdje preuzmite prijavnicu

Odgovori