ISKAZIVANJE PODATAKA O PLAĆI, DOPRINOSIMA, POREZU NA DOHODAK I NEOPOREZIVIM PRIMICIMA NA OBRASCU JOPPD

Posted on Oct 28, 2013

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

ISKAZIVANJE PODATAKA O PLAĆI, DOPRINOSIMA, POREZU NA DOHODAK I NEOPOREZIVIM PRIMICIMA NA OBRASCU JOPPD

Osijek,  22. studenog  2013.
Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek,
Osijek, Šet.K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

PROGRAM:

1. Pravno uređenje novog modela izvještavanja

 • razlozi, svrha i početak primjene obrasca JOPPD
 • koje obrasce zamjenjuje; prijelaz 2013./2014.
 • obveznici ispostavljanja obrasca; specifičnost za obrtnike
 • obuhvat podataka
 • rokovi i način dostavljanja; koji se podaci dostavljaju dnevno ažurno, a koji mjesečno/godišnje
 • šifriranje podataka; pravila povezivanja šifri
 • vrste obrazaca; označavanje identifikatorom
 • uparivanje podataka s platnim transakcijama
 • ovlaštenja Porezne uprave u kontroli iskazanih podataka
 • ovlaštenja Regosa
 • prekršajne sankcije
 • naknadno dostavljanje podataka za razdoblje do 31. 12. 2013.
 • na kojim obrascima, prijelazno razdoblje

2. Primjeri iskazivanja podataka u izvornom obrascu JOPPD

 • mjesečna plaća za radnika s punim/nepunim radnim vremenom
 • rad i bolovanje u istom mjesecu
 • bolovanje na teret HZZO-a; dio mjeseca/cijeli mjesec
 • bolovanje koje osiguraniku isplaćuje HZZO; dio mjeseca/cijeli mjesec
 • plaća u novcu i plaća u naravi za isti mjesec
 • promjena opsega radnog vremena tijekom mjeseca
 • radni odnos s prekidom i ponovnim zapošljavanjem unutar istog mjeseca
 • neoporezivi primici zaposlenih – dnevno/mjesečno iskazivanje
 • troškovi službenih putovanja u zemlji i inozemstvu – predujam i konačni obračun
 • kombinacija: dio primitka kao plaća, dio neoporeziv
 • doprinosi za osobu primljenu na stručno osposobljavanje
 • isplata drugog dohotka
 • isplata autorskog honorara
 • neoporezivi iznosi drugog dohotka (stipendije…)
 • naknada za rad redovitih studenata i učenika – oporeziva/neoporeziva
 • neoporezivi troškovi putovanja koje isplaćuju neprofitne organizacije
 • isplata dividendi/udjela u dobiti

3. Dopuna obrasca JOPPD

 •   kada se dostavlja
 • način numeriranja dopunjenih podataka
 • opseg i sadržaj dopuna

4. Ispravak obrasca JOPPD

 • kada je potrebno ispravljati ranije dostavljene podatke
 • što se ispravlja; način ispravljanja
 • ispravak poništenjem predanih podataka

Predavači:  dr. sc. Marija Zuber, savjetnica -urednica RIF-a
Literatura: Priručnik s primjerima i šifarnicima (dodatni primjerci mogu se kupiti po cijeni od 80,00 kn).
Naknada: 550,00 kn za prvog sudionika, drugi i ostali 450,00 kn (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i okrijepu tijekom pauze).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Radionica je popunjena.