AKTUALNOSTI ZA PRORAČUNE, PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE

Posted on Oct 29, 2013

TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb u suradnji s Udrugom RFD Osijek organizira zajednički  seminar

AKTUALNOSTI ZA PRORAČUNE, PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE

Pripreme za izradu godišnjih financijskih izvještaja i Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013.

Porezne aktualnosti:

 • Oporezivanje PDV-om kod proračuna i proračunskih korisnika od 1.7.2013.
 • Dohodak: JOPPD – praktični primjeri primjene ▪ Novi uplatni računi za poreze i doprinose od 1. siječnja 2014 ▪ Obveza godišnjeg obračuna poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće

28.11.2013. Osijek – Hotel Osijek, Šamačka 4
Početak u 9,30 sati (prijam sudionika od 8,45 sati)

Program seminara:

1. Računovodstvene aktualnosti

 • Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu
  • Kontrolni postupci u računovodstvu krajem godine ▪ Primjeri pravilnog evidentiranja imovine i nekih prihoda i rashoda
  • Primjeri evidentiranja transakcija s PDV-om
  • Godišnji popis imovine i obveza ▪ Pripreme i organizacija popisa ▪  Rashodovanje i postupci s rashodovanom imovinom ▪ Knjiženja popisnih razlika i rashodovanja ▪  Primjer Odluka ▪ Najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja
  • Pojašnjenja nekih pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koja se odnose na računovodstvene postupke

2. Porezne aktualnosti

 • Porez na dohodak i doprinosi
  • primjeni Obrasca JOPPD – Praktični primjeri (obveznici podnošenja, za koje se primitke ne podnosi, rokovi i način podnošenja i dr.)
   • Redovna plaća s neoporezivim primitkom
   • Redovna plaća s primitkom u naravi
   • Redovna plaća i bolovanje
   • Neisplata plaće i isplata zaostale plaće
   • Osobe na stručnom osposobljavanju
   • Drugi dohodak
   • Pomoći koje isplaćuju JLP(R)S
 • Novi uplatni računi za poreze i doprinose od 1. siječnja 2014.
 • Primjena izmijenjenih odredbi Zakona o porezu na dohodak
  • Primjena osobnog odbitka – i za nerezidente?
  • Mirovine iz inozemstva – jednostavnije oporezivanje i izvješćivanje
  • Oporezivanja primitaka iz inozemstva
 • Obveza godišnjeg obračuna poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće
  • U kojim slučajevima poslodavac ima obvezu izrade godišnjeg obračuna plaća?
  • Za koje radnike se može sastaviti godišnji obračun?
  • Dobrovoljno sastavljanje godišnjeg obračuna plaća
  • Utvrđivanje godišnjeg obračuna i postupanje s razlikama
 • Oporezivanje PDV-om kod proračuna i proračunskih korisnika od 1.7.2013.
  • Porezni status u sustavu PDV-a
   • Porezni obveznici i pravne osobe koje nisu porezni obveznici
   • Tko su “mali porezni obveznici”?
   • Ulazak u sustav PDV-a
 • Oporezive isporuke dobara i usluga u tuzemstvu
  • Kada dolazi do prijenosa porezne obveze u tuzemstvu?
 • Oslobođene isporuke dobara i usluga u tuzemstvu
  • Oslobođenja za djelatnosti od javnog interesa
 • Odbitak pretporeza
  • Tko ima pravo na odbitak pretporeza?
  • Podjela pretporeza i ispravak pretporeza
 • Isporuke i stjecanja dobara unutar EU-a
  • Kada je isporuka dobara unutar EU-a oslobođena plaćanja PDV-a?
  • Što je prag isporuke?
  • Kada nastaje oporezivo stjecanje dobara unutar EU-a?
  • Što je prag stjecanja i tko su posebni stjecatelji?
  • Obveza registriranja za potrebe PDV-a kod stjecanja dobara unutar EU-a
  • Odbitak pretporeza kod stjecanja dobara unutar EU-a
 • Usluge s elementom inozemnosti
  • Kako utvrditi gdje se usluga oporezuje (temeljno načelo i izuzeci)?
  • Tko plaća PDV kod primljenih usluga iz inozemstva?
  • Obveza registriranja za potrebe PDV -a za primljene usluge unutar EU-a
  • Odbitak pretporeza kod primljenih usluga iz inozemstva
 • Porezne evidencije i porezne prijave
 • Izdavanje računa prema Zakonu o PDV-u
  • Obveznici izdavanja računa prema Zakonu o PDV-u
  • Obvezne klauzule na računima

3. Odgovori na pitanja

Predavači: TEB-ovi savjetnici
Pisani materijal: Za seminar pripremamo poseban priručnik s obradom tema iz programa.
Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 500,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje priručnik s obradom seminarskih tema, blok, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 400,00 kn (s PDV-om).
Pogodnosti za pretplatnike:

 • jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2013. podmirena,
 • pretplatnici TEB-ovog časopisa “Financije, pravo i porezi” plaćaju kotizaciju u iznosu od 400,00 kn (s PDV-om) ako je obveza za 2013. podmirena.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun Udruge RFD Osijek HR37 2500 0091 1020 1590 9,  a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Preuzmite prijavnicu