GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK PRI ZADNJOJ ISPLATI PLAĆE U GODINI

Posted on Nov 4, 2013

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira
radionicu

GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK PRI ZADNJOJ ISPLATI PLAĆE  U GODINI

Osijek,  27. studenog  2013.
Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek,
Osijek, Šet.K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

PROGRAM:

1. OBRAČUN POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA TIJEKOM GODINE

 • razlozi za ispravak predujma poreza na dohodak tijekom godine
 • način ispravka netočno utvrđenog predujma poreza na dohodak

2. OBVEZNO SASTAVLJANJE GODIŠNJEG OBRAČUNA POREZA NA DOHODAK

 • godišnji obračun poreza u slučaju neredovitih isplata plaća
 • godišnji obračun poreza u slučaju isplata naknada plaća za:
  – rodiljni i roditeljski  dopust,
  – bolovanje preko 42 dana,
  – bolovanje zbog ozljede na radu…
 • godišnji obračun poreza na dohodak u slučaju različitog poreznog opterećenja tijekom godine zbog:
  – isplata bonusa,
  – isplata potpora, naknada i nagrada iznad neoporezivog iznosa….
 • kada poslodavac nije obvezan sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak

3. UTVRĐIVANJE GODIŠNJE POREZNE OSNOVICE

 • uvjeti za sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak
 • porezna tarifa za godišnji obračun poreza na dohodak
 • kada se utvrđuje prosječna stopa prireza
 • način povrata više uplaćenog poreza na dohodak

4. PRIMJERI SASTAVLJANJA GODIŠNJEG OBRAČUNA POREZA NA DOHODAK

 • godišnji obračun u slučaju neredovite isplate plaće
 • godišnji obračun zbog neravnomjernog poreznog opterećenja
 • godišnji obračun u slučaju ostvarivanja prava na neoporezive naknade
 • godišnji obračun ako nema isplate plaće u prosincu
 • godišnji obračunu slučaju više isplata u prosincu (plaća, bonus, plaća u naravi….)

5. DOBROVOLJNO SASTAVLJANJE GODIŠNJEG OBRAČUNA POREZA NA DOHODAK

 • kada poslodavac može dobrovoljno  sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak
 • uvjeti za dobrovoljno sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak

6. NAČIN EVIDENTIRANJA GODIŠNJEG OBRAČUNA POREZA NA DOHODAK  U PROPISANIM EVIDNECIJAMA I KNJIŽENJA

 • primjeri popunjavanja R-Sm – obrasca
 • primjeri popunjavanja poreznih evidencija (IP obrasca i ID obrasca)
 • knjiženje godišnjeg obračuna poreza na dohodak – primjeri za poduzetnike, proračunske korisnike i neprofitne organizacije

7. PROMJENE U EVIDENCIJAMA OD 1. SIJEČNJA 2014. – obrazac JOPPD

 • evidencije koje zamjenjuje obrazac JOPPD
 • sadržaj, obuhvat podataka i rokovi dostavljanja JOPPD obrasca
 • način evidentiranja primitaka ostvarenih za 2013. godinu, a isplaćenih u 2014. godini

Predavači:  savjetnici – urednici u časopisu “Računovodstvo i financije”
Naknada: 500,00 kn za prvog sudionika, drugi i ostali 400,00 kn (uključuje, prezentaciju i primjere predavača, radni pribor, PDV i okrijepu tijekom pauze).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Preuzmite prijavnicu