PRVE PDV PRIJAVE PREMA NOVOM I IZMIJENJENOM ZAKONU I PRAVILNIKU

Posted on Jan 30, 2014

TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb u suradnji s   Udrugom RFD Osijek organizira  seminar

PRVE PDV PRIJAVE PREMA NOVOM I IZMIJENJENOM ZAKONU I PRAVILNIKU
na primjerima iz prakse

10. 02.2014. Osijek – Hotel Osijek, Šamačka 4
Početak u 9,30 sati (prijam sudionika od 8,45 sati)

Program seminara:

1. SASTAVLJANJE PRVE PDV PRIJAVE U 2014. S OSVRTOM NA NOVOSTI OD 1.1.2014.
(zakonski rok za obračun PDV-a u siječnju i podnošenje obrasca je do20.2.2014.)

 • izmjena stope PDV-a sa 10% na 13%
 • ispostavljanje računa od 1.1.2014.
 • nastanak porezne obveze
 • odbitak pretporeza
 • nove porezne evidencije
 • prijenos porezne obveze u tuzemstvu
 • prijenos porezne obveze kod ino. transakcija
 • osvrt na građevinske usluge
 • novi postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke diplomatskim i konzularnim predstavništvima te međunarodnim organizacijama i dr.

2. SASTAVLJANJE KONAČNOG OBRAČUNA PDV-A (PDV-K) ZA 2013.

 • sadržaj PDV-K obrasca za 2013.
 • oporezivi manjkovi
 • ispravak pretporeza
 • podjela pretporeza
 • oslobođene i oporezive isporuke
 • evidentiranje stjecanja dobara unutar EU-a
 • evidentiranja ino. usluga
 • naknadni popusti
 • automobili, reprezentacija, promidžba i dr.

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Radna mapa s prezentacijama predavača.
Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje radnu mapu, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaćaju kotizaciju u iznosu od 550,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike:

 • jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2014. podmirena,
 • pretplatnici TEB-ovog časopisa “Financije, pravo i porezi” plaćaju kotizaciju u iznosu od 550,00 kn (s PDV-om) ako je obveza za 2014. podmirena.

Uplata i prijava:Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun Udruge RFD Osijek HR37 2500 0091 1020 1590 9,  a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Preuzmite prijavnicu