PLAĆA, DRUGI DOHODAK I OSTALI OPOREZIVI PRIMICI, SLUŽBENA PUTOVANJA I DRUGI NEOPOREZIVI PRIMICI U OBRASCU JOPPD

Posted on Feb 16, 2014

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

PLAĆA, DRUGI DOHODAK I OSTALI OPOREZIVI PRIMICI, SLUŽBENA PUTOVANJA I DRUGI NEOPOREZIVI PRIMICI U OBRASCU JOPPD; ISPRAVCI I DOPUNE OBRASCA JOPPD

Osijek,  25. veljače  2014.
Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek
Osijek, Šet.K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

PROGRAM:

1. Podaci o plaći i naknadi plaće u obrascu JOPPD

 • isplata mjesečne plaće u dva ili više navrata
 • plaća u naravi kao dio mjesečne plaće
 • laća u naravi kao ostali primitak uz plaću
 • naknada plaće za bolovanje na teret HZZO-a
 • korištenje socijalnih prava uz naknadu koju isplaćuje HZZO
 • bonusi i razlike plaća za više mjeseci

2.     Neredovite isplate plaća u obrascu JOPPD

 • doprinosi na plaću koja nije isplaćena
 • isplata zaostalih plaća
 • zatezne kamate na doprinos za drugi stup u obrascu JOPPD

3.     Iskazivanje podataka o primicima koji se isplaćuju nakon prestanka radnog odnosa

 • plaća za zadnji mjesec proveden u osiguranju
 • naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • otpremnina za prestanak radnog odnosa

4.     Podaci za fizičke osobe obveznike poreza na dobit

 • podaci o doprinosima, ako se ne isplaćuje poduzetnička plaća
 • isplata poduzetničke plaće – u novcu i/ili u naravi
 • razdoblja mirovanja obveze doprinosa u obrascu JOPPD

5.     Drugi dohodak u obrascu JOPPD

 • autorske naknade i naknade za isporučeno umjetničko djelo
 • drugi dohodak umirovljenika
 • drugi dohodak koji podliježe obvezi doprinosa
 • drugi dohodak radnika na povremenim poslovima u poljoprivredi
 • drugi dohodak primljen iz inozemstva
 • autorski honorar iz primljen inozemstva
 • drugi dohodak koji se isplaćuje nerezidentu

6.     Dohodak od kapitala u obrascu JOPPD

 • neoporezivi iznosi dohotka od kapitala i iznosi dividendi i udjela u dobiti koji se ne smatraju dohotkom – rokovi i način iskazivanja
 • isplata oporezive dividende i udjela u dobiti
 • dohodak od kamate, od izuzimanja i od opcijske kupnje dionica
 • dividende i udjeli u dobiti primljeni iz inozemstva u obrascu JOPPD

7.     Troškovi službenih putovanja u obrascu JOPPD

 • troškovi službenih putovanja u prijelaznom razdoblju do 31. 12. 2014.
 • koje refundacije troškova po putnom nalogu se iskazuju/ne iskazuju u obrascu JOPPD
 • šifre 17, 18 i 27 – obuhvat podataka
 • dospijeće obveze izvještavanja – obračun i isplata putnog naloga

8.     Ostali neoporezivi primici u obrascu JOPPD

 • neoporezivi primici zaposlenih po osnovi nagrada, potpora i dr.
 • stipendije, nagrade učenicima na praksi i drugi neoporezivi primici osoba koje nisu u radnom odnosu

 9.     Ispravak obrasca JOPPD

 • okolnosti koje dovode do obveze ispravljanja obrasca i rokovi ispravljanja
 • pravila ispravljanja podataka na strani B
 • zamjena podataka između osoba iskazanih na strani B obrasca
 • ispravci u „dva koraka“: ispravak i dopuna izvornog obrasca
 • ispravljanje podataka na strani A
 • podaci koje nije potrebno ispravljati

 10. Dopuna obrasca JOPPD

 • okolnosti koje dovode do obveze ispostavljanja dopune obrasca JOPPD
 • pravila iskazivanja podataka u dopuni obrasca JOPPD
 • dospijeće javnih davanja na primitke iskazane u dopunjenom obrascu

PRILOG:

 1. šifrarnici za iskazivanje podataka u obrascu JOPPD
 2. prezentacija s primjerima predavača

Predavači:  dr. sc. Marija Zuber, savjetnica -urednica RIF-a
Literatura: šifrarnici za iskazivanje podataka u obrascu JOPPD

                  prezentacija s primjerima predavača

Naknada: 550,00 kn za prvog sudionika, drugi i ostali 450,00 kn (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i okrijepu tijekom pauze).
Uplata: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Preuzmite prijavnicu