Novosti

DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA I MATERIJALNA IMOVINA

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA I MATERIJALNA IMOVINA

Osijek,  21. listopada  2014.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

PROGRAM:

1.    DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA

 • relevantni računovodstveni standardi
 • uvjeti priznavanja
 • vrste DNI
 • stjecanje DNI (kupnja, državna potpora, razvoj, kao dio poslovnog spajanja)
 • troškovi koji (ne) ulaze u troškove nabave
 • mjerenje nakon početnog priznavanja
 • aktivno tržište
 • vijek upotrebe DNI
 • amortizacija
 • prestanak priznavanja
 • objavljivanje
 • primjeri knjiženja nabavke, trošenja i otuđivanja DNI


2.    DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

 • relevantni računovodstveni standardi
 • uvjeti priznavanja
 • nabava DMI (kupnja, državna potpora, izgradnja, zamjena, leasing)
 • troškovi koji (ne)ulaze u troškove nabave
 • kapitalizacija troškova posudbe
 • mjerenje
 • amortizacija
 • mjerenje nakon početnog priznavanja
 • naknadni izdaci
 • prestanak priznavanja
 • umanjenje imovine
 • objavljivanje
 • primjeri knjiženja nabavke, trošenja i otuđivanja DMI


3.    ULAGANJA U NEKRETNINE

 • priznavanje
 • mjerenje
 • prestanak priznavanja
 • objavljivanje
 • primjeri knjiženja ulaganja u nekretnine

4.    IMOVINA NAMJENJENA PRODAJI I PRESTANAK POSLOVANJA

 • priznavanje
 • mjerenje
 • prestanak priznavanja
 • objavljivanje
 • primjeri knjiženja dugotrajne imovine namijenjene prodaji


5.    PDV KOD DUGOTRAJNE NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVINE

 • nematerijalna dugotrajna imovina – specifičnosti obračuna PDV-a
 • pravo na pretporez i obveza podjele pretporeza
 • kada treba ispraviti iskorišteni/neiskorišteni pretporez
 • osnovica za obračun PDV-a kod stjecanja dugotrajne imovine
 • osobni automobili i druga sredstva za osobni prijevoz s aspekta PDV-a
 • porezne obveze kod statusnih promjena
 • oporezivanje nekretnina nakon 1. siječnja 2015.


6.    KORIŠTENJE IMOVINE DRUŠTVA U PRIVATNE SVRHE

 • računovodstveni prikaz
 • porezno postupanje prilikom korištenja imovine društva u privatne svrhe


Predavači:  
Domagoj Bakran, mr. sc. Miljenka Cutvarić, dr. sc. Ivan Čevizović, Ivica Milčić – savjetnici – urednici HZRIF-a
Literatura: Prezentacija predavača
Naknada: 600,00 kn za prvog  sudionika, drugi i ostali 500,00 kn (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i okrijepu tijekom pauze).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Preuzmite prijavnicu

Odgovori