Novosti

OBVEZA REVIZIJE I UVOĐENJA SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA, ZAKON O RADU I DRUGE AKTUALNOSTI KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
organizira seminar

OBVEZA REVIZIJE I UVOĐENJA SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA, ZAKON O RADU I DRUGE AKTUALNOSTI KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

6. 10. 2014. OSIJEK HOTEL OSIJEK, Šamačka 4
početak 9,30 sati

Program:

1. NOVI ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 • javna objava godišnjih financijskih izvještaja za sve neprofitne organizacije
 • obveza izrade i izvršavanja financijskih planova
 • izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava
 • osnovne odredbe jednostavnog knjigovodstva
 • poslovne knjige neprofitnih organizacija
 • provođenje nadzora financijskog poslovanja, računovodstvenih poslova i predaje financijskih izvještaja

 

2. OBVEZA REVIZIJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • obveznici uvida u financijske izvještaje
 • obveznici revizije financijskih izvještaja
 • javna objava revizorskog izvješća
 • odabir revizora
 • postupak obavljanja uvida
 • postupak obavljanja revizije
 • vrste revizorskog izvješća
 • komuniciranje između revizora i osoba zaduženih za upravljanje neprofitnom organizacijom
 • priprema dokumentacije potrebne revizoru

 

3. OBVEZA UVOĐENJA SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA

 • tko su obveznici uvođenja sustava financijskog upravljanja i kontrola
 • načela sustava financijskog poslovanja
 • način provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava
 • komponente unutarnjih kontrola – 5 komponenti
 • podnošenje Izjave zakonskog zastupnika o namjenskom, ekonomičnom, djelotvornom i učinkovitom korištenju sredstava
 • priprema potrebnih procedura
 • praktični primjeri pitanja za samoprocjenu učinkovitog i djelotvornog sustava

 

4. OBVEZE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NAKON 1. 10. 2014. SUKLADNO NOVOM ZAKONU O UDRUGAMA

 • članstvo u udruzi i ažuriranje popisa članova
 • obveza usklađenja Statuta Udruga s novim Zakonom – od 1. listopada 2014.
 • djelovanje stranih druga – Registar stranih druga
 • financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz javnih izvora

 

5. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA TREĆI KVARTAL 2014. GODINE

 • Okružnica Ministarstva financija za predaju financijskih izvještaja
 • novi Obrazac S-PR-RAS-NPF
 • rok i način podnošenja novog obrasca
 • specifičnost popunjavanja novog obrasca
 • dodatni podaci za potrebe Državnog ureda za statistiku

 

6. NOVINE IZ ZAKONA O RADU

 • rad na određeno vrijeme; prvi i svaki uzastopni ugovor o radu
 • rad s nepunim radnim vremenom i novčana prava („pro rata temporis“)
 • dopunski rad, ograničenja, plaćanje
 • jednaki i nejednaki raspored radnog vremena; ograničenja
 • prekovremeni rad; pisani nalog
 • novine u ostvarivanju prava na godišnji odmor
 • novine u tijeku otkaznog roka
 • izmijenjeni rokovi zastare novčanih potraživanja
 • obveza usklađivanja pravilnika o radu

 

7. PRIMICI IZ RADNOG ODNOSA ZAŠTIĆENI OD OVRHE

 • ovrha na plaći i ovrha na novčanim sredstvima
 • dio plaće zaštićen od ovrhe
 • naknada plaće i zaštita od ovrhe
 • naknada za prijevoz, troškovi službenih putovanja, potpore i drugi primici iz radnog odnosa zaštićeni od ovrhe
 • izračun zaštićenog dijela primitka


Predavači:
savjetnici-urednici časopisa RIF i Riznica: dr. sc. Marija Zuber, mr. sc. Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić, Domagoj Bakran – ovlašteni revizor i mr. sc. Dalibor Briški – ovlašteni revizor
Literatura: priručnik s prezentacijama predavača
Naknada: 700,00 kn (uključuje literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZ RIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, ili gotovinom prije početka, OIB: 75508100288
Informacije: 01/4686 – 500, 4686 – 502; e-mail: pretplata@rif.hr; telefax: 01/4686 – 496

Preuzmite prijavnicu

Odgovori