Novosti

NOVINE U FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU, OBAVLJANJE GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PLAĆE, NAKNADE I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira  seminar za neprofitne organizacije

NOVINE U FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU, OBAVLJANJE GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PLAĆE, NAKNADE I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Osijek,  13. travnja  2015.(ponedjeljak) 
Udruga RFD Osijek,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

PROGRAM:
1.  GOSPODARSKA  DJELATNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

–    obveza navođenja gospodarske djelatnosti u Statutu
–    prijava obavljanja gospodarske djelatnosti nadležnoj Poreznoj upravi
–    upis u Registar poreznih obveznika – rok 31. ožujka 2015.
–    obveznici plaćanja poreza na dobit
–    obveza vođenja dvojnog knjigovodstva za sve obveznike poreza na dobit
–    razgraničenje profitne i neprofitne djelatnosti
–    neprofitne organizacije postaju obveznici fiskalizacije  – bez obzira na način naplate računa

2.  NOVI PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU U NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I REGISTRU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
–    financijsko izvještavanje u sustavu dvojnog knjigovodstva – obrasci, sadržaj i rokovi dostave izvještaja
–    neprofitne organizacije koje dobrovoljno vode dvojno knjigovodstvo obvezno sastavljaju financijske izvještaje za kvartal, polugodište i cijelu godinu
–    jednostavno knjigovodstvo – financijski izvještaj o primicima i izdacima na Obrascu: G-PR-IZ-NPF
–    odluka zakonskog predstavnika o vođenju jednostavnog knjigovodstva
–    Izjava o neaktivnosti – Obrazac: IZJAVA-NPF
–    Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava Obrazac: PROR-POT
–    način popunjavanja, sadržaj obrazaca i rokovi predaje

3.  FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – OŽUJAK 2015.GODINE PREMA NOVOM PRAVILNIKU
–    okružnica Ministarstva financija za predaju financijskih izvještaja
–    obrazac financijskih izvještaja –  novi obrazac S-PR-RAS-NPF
–    rok i način podnošenja novog obrasca
–    upute za popunjavanje obrasca
–    posebnosti u knjiženju pojedinih događaja

4.  PLAĆE, NAKNADE I NEOPOREZIVI PRIMICI  
–    olakšice za zapošljavanje mladih osoba
–    olakšice za prvo zaposlenje
–    obvezni elementi na nalozima za isplatu neto primitaka doprinosi za osobe na stručnom osposobljavanju
–    zapošljavanje umirovljenika do polovine punog radnog vremena
–    dopunski rad do 8 sati tjedno
–    primici po osnovi drugog dohotka

5.  ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU JOPPD
–    ukupni i neodrađeni sati na stranici B
–    iskazivanje novčane naknade zbog neispunjenja kvote zapošljavanja invalida
–    troškovi službenih putovanja zaposlenika i osoba koje nisu u radnom odnosu
–    iznimke od obveze iskazivanja troškova putovanja za sportaše
–    iskazivanje drugih primitaka sportaša
–    ispravak i dopuna obrasca JOPPD
–    povezivanje podataka o uplatama i zaduženjima – novi obrazac SN

 

Predavači: dr. sc. Marija Zuber, mr. sc. Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić – savjetnice – urednice časopisa RIF i RIZNICA
Literatura: Prezentacija predavača
Naknada: 500,00 kn po  sudioniku (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i okrijepu tijekom pauze).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Preuzmite prijavnicu

Odgovori