Novosti

57. REDOVITA IZVJEŠTAJNA I IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE RFD OSIJEK

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK

57. REDOVITA IZVJEŠTAJNA I IZBORNA SKUPŠTINA

UDRUGE RFD OSIJEK

 

Na temelju Članka 32. Statuta  Udruge RFD Osijek , 27. ožujka 2023. godine  s početkom u 18,00 sati  u prostoru Udruge održana je  57. REDOVITA  I IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE  RFD OSIJEK.

Na Skupštini su uz članove sudjelovali i predsjednik Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika prof.dr.sc.Danimir Gulin i zamjenik predsjednika -voditelj stručne službe Ivica Milčić,univ.spec.oec.

Skupštini su podnesena i jednoglasno usvojena  izvješća

– predsjednika o radu Udruge za 2022. i za mandatno razdoblje 2019.-2023.

– Financijsko izvješće za 2022. godinu

– Nadzornog odbora za 2022.godinu

– Stegovnog suda za 2022.godinu

Nakon usvojenih izvješća dana je razrješnica dosadašnjim tijelima Udruge.

Predsjednik Branimir Marković zahvalio je dosadašnjim prvim suradnicima -potpredsjednicima  Gordani Paulić i Zvonimiru Paviću, te tajnici Ivanki Mak na suradnji i svemu učinjenom za Udrugu (2007-2023).

Na prijedlog Izvršnog odbora izabrana  su nova tijela Udruge, te su imenovane nove potpredsjednice i tajnica.

PREDSJEDNIK

prof.dr.sc. Branimir Marković

POTPREDSJEDNICE
Ivana Biro

Valentina Toth

TAJNICA

Marina Šimunović

 
IZVRŠNI ODBOR
Biro Ivana
Ileš Marija
Karačić Domagoj
Krmpotić David
Glavaš Vanja
Mak Ivanka
Maligec Saša
Marković Branimir
Nikolić Katarina
Kolarić Željka
Paulić Gordana
Paulić Robert
Pavić Domagoj
Pavić Zvonimir
Pralija Lidija
Raguž Snježana
Rajhl Gordana
Smoljo Ružica
Subotić Ljiljana
Šimunović Marina
Toth Valentina
NADZORNI ODBOR
Bibić Zdenka
Galić Suzana, predsjednica
Uhernik Gordana
Lovrić Milica
Udovičić Sandra
STEGOVNI SUD
Muhar Zvonko, predsjednik
Ćurčija Gina
Grebenar Nevenka

 

 

Jednoglasno je usvojen Plan i program aktivnosti za naredno mandatno razdoblje 2023.-2027.