Novosti

Radionica – Platni promet

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira
radionicu

PLATNI PROMET U 2012., ROKOVI PLAĆANJA I OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA U 2012.GOD.
Osijek,  20. siječnja 2012.
Hotel „MURSA“ , Osijek, B.kašića 2 a
početak u 9,30 sati

PROGRAM:
Ovrha na plaći i novine u provođenju ovršnih postupaka u 2012. godini,rokovi ispunjenja novčanih obveza, platni promet u 2012. , blagajničko poslovanje i obračunska plaćanja

1.    Ovrha na plaći do 30. lipnja 2012. i od 1. srpnja 2012.
–    odredbe Ovršnog zakona čija primjena je prolongirana do 30. lipnja 2012.
–    ovrha na plaći po odredbama novog Ovršnog zakona
–    što može, a što ne može biti predmetom ovrhe
–    Primanja izuzeta od ovrhe
–    zaštita plaće kod isplate na račun ovršenika i primjena novog podatka o prosječnoj plaći
–    zapljena plaće po pristanku dužnika
–    ovrha za uzdržavanje djeteta
–    obveza vođenja prednosnog reda i određivanje prednosnog reda
–    provedba izjava o suglasnosti danih za vrijeme važenja starog Ovršnog zakona
–    ovrha započeta prema starom i prema novom Općem poreznom zakonu
–    uloga javnih ovršitelja kod ovrhe na plaći
–    obveza i odgovornost poslodavca kod prestanka radnog odnosa ili službe
2.    Novine u provođenju ovršnih postupaka u 2012. godini
–    razlikovanje ovršnih i vjerodostojnih isprava
–    ovrha na temelju vjerodostojne isprave
–    ovrha na temelju ovršne isprave: do 30. lipnja 2012. i od 1. srpnja 2012.
–    javnoovršiteljska služba i javni ovršitelji od 1. srpnja 2012.
–    imenovanje i razrješenje javnog ovršitelja
–    ovlasti javnog ovršitelja
–    troškovi ovrhe prema novim propisima
3.    Platni promet u 2012. Godini  (Nar. nov., br. 133/09.)
–    prava i obveze u vezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga,
–    banke i institucije za platni promet,
–    pružanje i korištenje platnih usluga,
–    izvršenje platne transakcije,
–    transakcijski računi,
–    platni sustav.
4.    Gotovinska i obračunska plaćanja
–    organizacija blagajničkog poslovanja,
–    manjkovi i viškovi u blagajni,
–    uvjeti plaćanja gotovim novcem,
–    devizna blagajna i njena namjena,
–    prijeboj, cesija, preuzimanje duga, asignacija,
5.    Novi propisi o rokovima ispunjenja novčanih obveza
–    na koje se novčane obveze odnosi novi Zakon
–    ugovaranje rokova između poduzetnika
–    ugovaranje rokova između poduzetnika i osoba javnog prava
–    ništetne odredbe ugovora koji će se sklapati nakon 1. siječnja 2012.
–    pravne posljedice ništetnosti
–    nadzor i prekršajne sankcije

Predavači:  savjetnici HZRIF-a i vanjski suradnici
Literatura: Priručnik „Plaćanje i osiguranje plaćanja“
Naknada: 750,00 kn (uključuje PDV, literaturu, prezentacije predavača, radni pribor, osvježavajući napitak)
500,00 kn (bez literature)
Uplata: žiroračun Udruge RFD Osijek, broj: 2500009-1102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta, prijaviti se možete na e-mail ili faxom.

Preuzmite prijavnicu za radionicu

Odgovori