NEPROFITNE ORGANIZACIJE U SUSTAVU POREZA NA DOBIT

Posted on Feb 11, 2016

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira  radionicu za neprofitne organizacije

NEPROFITNE ORGANIZACIJE U SUSTAVU POREZA NA DOBIT

Osijek,  22. veljače  2016.(ponedjeljak)
Udruga RFD Osijek,

Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

PROGRAM:

1.  FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I UTVRĐIVANJE REZULTATA  U SUSTAVU DVOJNOG KNJIGOVODSTVA ZA 2015. G.
–    Okružnica Ministarstva financija za predaju financijskih izvještaja
–    Obrasci financijskih izvještaja
–    Bilanca na Obrascu BIL-NPF
–    Izvještaj o prihodima i rashodima Obrazac PR-RAS-NPF
–    Bilješke
–    Utvrđivanje rezultata poslovanja  za 2015. godinu
–    Raspored viška prihoda i pokriće manjka prihoda – primjeri odluka
–    Dostava financijskih izvještaja za javnu objavu
–    Financijsko izvještavanje kod statusnih promjena

2.  NEPROFITNE ORGANIZACIJE KAO OBVEZNICI POREZA NA DOBIT

–    Obveza upisa u sustav poreza na dobit
–    Prijava za ulazak u sustav poreza na dobit
–    Rješenje za ulazak u sustav poreza na dobit

3.  OBRAČUN POREZA NA DOBIT
–    Zakonski okvir
–    Porezna osnovica
–    Povećanje dobiti/smanjenje gubitka
–    Smanjenje dobiti/povećanje gubitka
–    Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji
–    Porezna obveza i predujmovi poreza na dobit
–    Porezni gubitak

4.  RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U SUSTAVU POREZA NA DOBIT
–    Evidentiranje računovodstvenih promjena vezanih uz gospodarsku aktivnost
–    Utvrđivanje ključeva za raspodjelu troškova
–    Razlike između profitnog i neprofitnog računovodstva (amortizacija, donacije)

5.  PRIMJERI RAČUNOVODSTVENOG EVIDENTIRANJA REZULTATA, POREZNE PRIJAVE I PRIKAZIVANJA REZULTATA U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
–    Računovodstveno evidentiranje viška prihoda nad rashodima, uz ostvarenu dobit iz gospodarske djelatnosti
–    Računovodstveno evidentiranje manjka prihoda nad rashodima, uz ostvarenu dobit iz gospodarske djelatnosti
–    Računovodstveno evidentiranje viška prihoda nad rashodima, uz ostvaren gubitak iz gospodarske djelatnosti
–    Računovodstveno evidentiranje manjka prihoda nad rashodima, uz ostvaren gubitak iz gospodarske djelatnosti

6.  POREZ NA DOBIT PO ODBITKU
–    Obveznici plaćanja poreza na dobit po odbitku
–    Predmet oporezivanja
–    Stope poreza na dobit po odbitku
–    Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

7.  NEPROFITNE ORGANIZACIJE KAO OBVEZNICI FISKALIZACIJE
–    Obveznici fiskalizacije u prometu gotovinom
–     Elementi računa obveznika fiskalizacije
–    Plaćanja između obveznika fiskalizacije gotovim novcem
–    Blagajnički maksimum

Predavači:   savjetnici  urednici u Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
Literatura: Prezentacija predavača
Naknada: 600,00 kn prvi  sudionik, svaki sljedeći 500,00 kn (uključuje: literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Preuzmite prijavnicu